Print

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w okresie od 03.06.2017.r. do 30.06.2017 r.

W powyższym okresie pracownicy Urzędu Gminy we Władysławowie jak  również pracownicy jednostek organizacyjnych realizowali swoje ustawowe obowiązki. W powyższym okresie zrealizowano następujące zadania:

Trwa budowa chodnika ulicznego na ul. Konińskiej.
Ukończono rozbudowę sieci wodociągowej w Wyszynie.
Rozpoczęto roboty budowlane w ramach zadania „Adaptacja budynku na cele gospodarki odpadami” w Russocicach.
Zlecono określenie wartości nieruchomości za grunty zajęte pod drogi w miejscowości Stawki, Kuny – Józefów.
Zlecono określenie wartości nieruchomości do celów określenia wartości służebności przesyłu dla działek: 429/2 – Władysławów i 61/1, 62/5, 81, 98/1 – Mariantów.
Prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzenie hodowli gęsi w istniejących oraz projektowanych obiektach o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 147,60 DJP zlokalizowanych w miejscowości Russocice, gm. Władysławów, na terenie nieruchomości stanowiących działki nr ewid. 1077/9 i 1077/412 ark. mapy 2 obręb Russocice.
Podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: Przebudowa ulicy Jagiellońskiej we Władysławowie wraz z kanalizacją deszczową oraz Rozbudowa drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Bolesława Chrobrego we Władysławowie. Termin wykonania prac do 12.09.2017 roku.
W dniu 27.06.2017 roku odbył się odbiór zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 4475P Kuny – Natalia – Władysławów w miejscowości Russocice wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania z drogą gminną.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wewnętrznej Mariantów – Bolesławów- oraz Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. Władysława Łokietka w miejscowości Wyszyna.”
Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego we Władysławowie”.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Modernizacja instalacji CO, CWU i adaptacja pomieszczeń w Ośrodku Zrowia”.
W wyniku oceny wybrano najkorzystniejszą ofertę na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wewnętrznej Mariantów- Bolesławów oraz Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. Władysława Łokietka w miejscowości Wyszyna.”
Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyszynie, w dniu 12 czerwca 2017 roku do konkursu przystąpiło 2 kandydatów. Komisja Konkursowa wyłoniła kandydaturę pani Małgorzaty Klimaszewskiej.
Wypłacono zwrot kosztów dofinansowania pracowników młodocianych.
Wypłacono 126 decyzji stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

Print

Wycieczka do Lichenia 2017

W sobotę 1 lipiec 2017 Stowarzyszenie „Wyszyńskie Kasztelanki” mimo złych prognoz, pełne optymizmu i wiary, po raz drugi wybrały się na wycieczkę rowerową do Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej. Celem pielgrzymki było złożenie dziękczynienia za doznane łaski i prośba o dalsze błogosławieństwo.

Print

Wycieczka do Wrocławia

Wycieczka do Wrocławia

Print

Muzyczny Port Władysławów

Muzyczny Port Władysławów

Print

Program wakacji 2017

Program wakacji 2017 

Print

Teatr bliżej Ciebie.

W środę 21 czerwca 2017r. dzieci ze szkół z terenu Gminy Władysławów pod opieką swoich rodziców oraz opiekunów uczestniczyły w jednodniowej wycieczce do Łodzi, aby obejrzeć na deskach Teatru Lalek Arlekin spektakl teatralny pt. „Czerwony Kapturek” według tekstu Jana Brzechwy "Bajki Samograjki" oraz zwiedzić łódzkie ZOO. Pierwszym punktem programu było obejrzenie spektaklu. Dowcipna, wpadająca w ucho muzyka, dekoracja, dynamicznie prowadzone lalki, bajecznie kolorowa scenografia i ogromna dawka humoru pełnego odniesień do rzeczywistości - wszystko to spowodowało, że „Czerwony Kapturek” bardzo spodobał się dzieciom i ich opiekunom.Po przedstawieniu  dzieci wraz z opiekunami pojechały do łódzkiego ZOO gdzie mogły zobaczyć na żywo zwierzęta, które w rzeczywistości znają tylko z podręcznika czy książki. Najbardziej podobały się drapieżne koty, a zwłaszcza tygrysy. Na koniec zwiedzania uczestnicy wycieczki udali się na posiłek a następnie w drogę powrotną. Wszyscy wrócili  do domu pełni wrażeń artystycznych i zgodni, że wycieczka była ciekawą i interesującą dla nich przygodą .
Głównym celem wyjazdu było „dotknięcie kultury wysokiej” oraz wzbudzenie u uczestników wyjazdu poczucia potrzeby udziału w życiu kulturalnym. Wycieczka odbył się w ramach projektu „Teatr bliżej Ciebie – integracja i rozwój kulturalny dzieci i młodzieży z Gminy Władysławów poprzez efektywną organizację czasu wolnego”  dofinansowanego przez Wójta Gminy Władysławów w ramach zadania – „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
Pomysłodawcą i organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Koniczynka” we Władysławowie.

Print

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY Ostrzeżenie meteorologiczne – INTENSYWNE OPADY DESZCZU/1

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść zmiany ostrzeżenia meteorologicznego nr 31 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 29.06.2017 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia: 1 intensywne opady deszczu / 1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 23:00 dnia 29.06.2017 r. do godz. 14:00 dnia 30.06.2017 r.
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie okresami opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, głównie w północnej połowie obszaru. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %
Uwagi: Brak
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Print

"Czas na aktywizację" i "Twoja indywidualna ścieżka do aktywizacji zawodowej"

"Czas na aktywizację" i "Twoja indywidualna ścieżka do aktywizacji zawodowej"

Print

Zakończenie roku w Zespole Szkół we Władysławowie

Zakończenie roku w Zespole Szkół we Władysławowie.

          Dnia 23 czerwca  uczniowie Zespołu Szkół we Władysławowie zgromadzili się aby uroczyście zakończyć rok szkolny 2016/2017. Pani Dyrektor Urszula Maciejewska pogratulowała wszystkim, którzy uzyskali promocję do następnej klasy, życząc bezpiecznego i udanego wypoczynku. Uczniowie, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali nagrody książkowe i Tarcze Wzorowego Ucznia. Nagrodzono również uczniów za wysoką frekwencję,  udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, aktywną pracę na rzecz szkolnej społeczności. Pani Dyrektor pogratulowała Finalistom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych- z języka polskiego Weronice Grzelak z klasy IIIc Gimnazjum, oraz z przyrody – Bartłomiejowi Woźniakowi i Jakubowi Szadkowskiemu z klasy VIa Szkoły Podstawowej. Bardzo serdecznie podziękowano sponsorom, którzy w ubiegłym roku szkolnym wspierali finansowo szkołę. Absolwentem Roku została Weronika Grzelak z klasy III c Gimnazjum, która uzyskała średnią 5,87. W szkole Podstawowej najwyższą średnią uzyskał Jakub Szadkowski z klasy Via, wyniosła ona 5,75. Uczniowie klasy IVa  Szkoły Podstawowej zdobyli statuetkę „Mądrej Sowy” za najlepszą średnią ocen w szkole. Nie zabrakło gratulacji dla rodziców nagrodzonych uczniów, którym wręczono listy gratulacyjne. podziękowań dla życzliwych i hojnych sponsorów bez pomocy których wiele przedsięwzięć szkolnych nie mogłoby się odbyć.
Na koniec uczniowie podziękowali dyrekcji, nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły za opiekę, życzliwość i zaangażowanie w trud kształcenia i wychowania.
Po zakończonej uroczystości uczniowie udali się do sal lekcyjnych, gdzie z rąk wychowawców otrzymali świadectwa.
Wszystkim życzymy udanych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!

Print

Znamy wyniki egzaminów gimnazjalnych!

Znamy wyniki egzaminów gimnazjalnych!
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w dniu 16 czerwca 2017 r. wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego.
Egzamin gimnazjalny przeprowadzony był w dniach od 19 do 21 kwietnia 2017 r. Składał się z trzech części – humanistycznej (historia, wiedza o społeczeństwie i język polski),  matematyczno-przyrodniczej (biologia, chemia, fizyka, geografii oraz matematyka), w trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym lub na poziomie podstawowym i rozszerzonym). Zadania przygotowane dla gimnazjalistów miały sprawdzić stopień opanowania przez nich wiedzy z w/w zakresów określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego.
W załączeniu porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego uczniów z terenu gminy Władysławów na poziomie kraju, województwa i powiatu.

Print

FESTYN RODZINNY W WYSZYNIE

FESTYN RODZINNY W WYSZYNIE.

                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając