Drukuj

Urząd Gminy Władysławów

(4)
 
Główne konto e-mail Urzędu Gminy Władysławów:
e-mail: ug [znak_małpy] wladyslawow.pl
numer telefonu: (63) 279 50 03
numer fax: (63) 280 46 67

 

Wójt Gminy:
Zając Krzysztof
pokój: 103
tel. (63) 280 46 56
e-mail: wojt [znak_małpy] wladyslawow.pl

 

Zastępca Wójta:
Kierownik referatu inwestycji, promocji i rozwoju lokalnego:
Szewczyński Piotr
pokój: 105
tel. (63) 280 46 54
e-mail: zastepca [znak_małpy] wladyslawow.pl

 

Sekretarz Gminy:
Kierownik referatu organizacyjnego:
Rajczyk Tomasz
pokój: 107
tel. (63) 280 46 52
sekretarz [znak_małpy] wladyslawow.pl

 

Skarbnik Gminy:
Klanowska Elżbieta
pokój: 1A
tel. (63) 280 46 60
e-mail: skarbnik [znak_małpy] wladyslawow.pl

 

Referat finansów

 

Kierownik referatu:
pokój: 1
tel. (63) 280 46 58
e-mail: finanse [znak_małpy] wladyslawow.pl

 

Stanowisko ds. księgowości dochodów budżetowych:
pokój: 1
tel. (63) 280 46 58
e-mail: finanse [znak_małpy] wladyslawow.pl

 

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat:
Stanowisko ds. księgowości podatkowej:
pokój: 1
tel. (63) 280 46 59
e-mail: podatki [znak_małpy] wladyslawow.pl

 

Stanowisko ds. podatków od środków transportowych,
Audyt wewnętrzny, ZUS , Płace:
pokój: 1
tel. (63) 280 46 59
e-mail: place [znak_małpy] wladyslawow.pl

 

Referat organizacyjny

 

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, sołectw i działalności gospodarczej:
pokój: 3
tel. (63) 280 46 36
e-mail: biurorady [znak_małpy] wladyslawow.pl

 

Zastępca Kierownika USC ds. obywatelskich i wojskowych:
pokój: 10
tel. (63) 280 46 43
e-mail: elud [znak_małpy] wladyslawow.pl

 

Zastępca Kierownika USC ds. Urzędu Stanu Cywilnego i obsługi prawnej:
pokój: 11
tel. (63) 280 46 31
e-mail: usc [znak_małpy] wladyslawow.pl

 

Stanowisko ds. kadr, organizacyjnych i rolnictwa:
pokój: 1B
tel. (63) 280 46 50
e-mail: kadry [znak_małpy] wladyslawow.pl

 

Stanowisko ds. informatyzacji i zabezpieczenia informacji:
pokój: 12
tel. (63) 280 46 39
e-mail: admin [znak_małpy] wladyslawow.pl

 

Stanowisko ds. BHP, prasowych i obsługi interesanta:
pokój: 12
tel. (63) 280 46 39
e-mail: glos[znak_małpy] wladyslawow.pl

 

Referat inwestycji, promocji i rozwoju lokalnego

 

Stanowisko ds. promocji, rozwoju lokalnego, turystyki, sportu i rekreacji:
pokój: 110
tel. (63) 280 46 47
e-mail: promocja [znak_małpy] wladyslawow.pl

 

Stanowisko ds. zamówień publicznych, planowania przestrzennego:
pokój: 108
tel. (63) 280 46 51
e-mail: zamowienia [znak_małpy] wladyslawow.pl
e-mail: gpkil [znak_małpy] wladyslawow.pl

 

Stanowisko ds. gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej i lokalowej:
pokój: 112
tel. (63) 280 46 49
e-mail: grunty [znak_małpy] wladyslawow.pl

 

Stanowisko ds. inwestycji i budownictwa:
pokój: 112
tel. (63) 280 46 49
e-mail: grunty [znak_małpy] wladyslawow.pl

 

Stanowisko ds. elektronicznego obiegu dokumentów i obsługi kancelaryjnej Urzędu oraz współdziałania z instytucjami zewnętrznymi:
pokój: 104
tel. (63) 280 46 57
e-mail: sekretariat [znak_małpy] wladyslawow.pl

 

Stanowisko ds. obsługi kompleksu sportowego ORLIK 2012

 

Referat gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

 

Kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:
pokój: 109
tel. (63) 280 46 66
e-mail: oczyszczalnia [znak_małpy] wladyslawow.pl

 

Stanowisko ds. dróg, ochrony zdrowia, oświetlenia ulicznego i numeracji nieruchomości:
pokój: 108
tel. (63) 280 46 51
e-mail: drogi [znak_małpy] wladyslawow.pl

 

Stanowisko ds. opłaty odpadowej i gospodarki wodno-ściekowej :
pokój: 111
tel. (63) 280 46 48
e-mail: woda [znak_małpy] wladyslawow.pl

 

Stanowisko ds. administracyjno-biurowych i ochrony środowiska:
pokój: 110
tel. (63) 280 46 47
e-mail: srodowisko [znak_małpy] wladyslawow.pl

 

Stanowisko ds. gospodarki odpadowej:
pokój: 111
tel. (63) 280 46 48
e-mail: odpady [znak_małpy] wladyslawow.pl
                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając