Drukuj

Kalendarium

(0)
 

Kalendarium Gminy Władysławów

 
1727     Jan Władysław Kretkowski lokuje obok wsi Russocice miasto Władysławów.
Dnia 26 kwietnia 1727 roku król August II podpisuje akt założenia Władysławowa.

1728     Władysławów staje się własnością Gurowskich.

1738     Dnia 11 stycznia założono we Władysławowie cech tkaczy.

1747     Dnia 8 lutego roku kasztelan gnieźnieński Gurowski powołuje nauczyciela - powstaje pierwsza szkoła we Władysławowie.

1776     Powstaje parafia ewangelicko-augsburska.

1793     Miasto liczące 513 mieszkańców i 72 domy trafia do zaboru pruskiego.

1800     Miasto liczy około 800 mieszkańców.

1807     Powstaje Księstwo Warszawskie, Władysławów znajduje się w powiecie konińskim i departamencie kaliskim.

1808     Liczba mieszkańców wynosi 712 i spada dwa lata później do 615 (75 domów).

1815     Władysławów należy do Królestwa Polskiego.

1863     Mieszkańcy Władysławowa i okolic biorą udział w Powstaniu Styczniowym.

1870     Po odebraniu przez władze rosyjskie praw miejskich Władysławów staje się osadą.

1872     Wybudowano kościół ewangelicki ufundowany przez Wilhelma Gottlieba Kneifla.

1891     Powstaje Straż Ogniowa.

1900     Władysławów liczy 1 244 mieszkańców, w tym ok. 30% Żydów i 20%  Niemców.

1918     Władysławów należy do powiatu konińskiego w województwie łódzkim.

1927     Władysławów liczy 81 domów i 907 mieszkańców.

1935     Władysławów traci prawa miejskie odzyskane po I wojnie światowej.

1936     W Wyszynie dochodzi do walki miejscowych chłopów z policją w obronie właściciela majątku, Wawrzyńca Sielskiego.

1938     Władysławów zostaje przeniesiony do województwa poznańskiego.

1939     W pierwszych dniach II wojny światowej rozstrzelano cztery osoby narodowości polskiej.
W czasie okupacji niemieckiej Władysławów należy do Kraju Warty (niem.Warthegau).

Około 500 Żydów zostaje wywiezionych z okolic Władysławowa do Chełmna (1942-43).

1945     W styczniu Władysławów zostaje wyzwolony spod okupacji; wysiedlenie Niemców (1945-46).

1961     Władysławów liczy 263 mieszkańców.

1965     Oddanie do użytku nowego budynku szkolnego.

1975     Po reformie administracyjnej Władysławów należy do województwa konińskiego.

1976     Kopalnia Węgla Brunatnego «Adamów» uruchamia odkrywkę Władysławów.

1977     Wzniesienie pomnika „Tym, co za Ojczyznę...".

1986     Powstaje Gminny Ośrodek Kultury (GOK).

1990     Pierwsze wybory samorządowe - wójtem zostaje Józef Kujawa.

1994     Wybory samorządowe.

1996     Wójtem zostaje Marian Gryt z Tuliszkowa.

1998     W marcu oddano do użytku nowy budynek Urzędu Gminy.

Wybory samorządowe - wójtem zostaje Stanisław Kasprzak.

1999     Po reformie administracyjnej Władysławów należy do powiatu tureckiego w województwie wielkopolskim.

W wyniku reformy oświaty powstaje trzyletnie gimnazjum, które wchodzi w skład Zespołu Szkół.
We Władysławowie odbywają się pierwsze po 25 latach powiatowe dożynki.

2001     Do użytku oddano Halę Sportową we Władysławowie.

2002     Wójtem gminy wybrany zostaje Krzysztof Zając.


Kalendarium opracował: Janusz Taborek
                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając