• www.wladyslawow.pl
  • Poniedziałek, 12 kwiecień 2021. Imieniny Juliusza, Lubosława, Wiktoryny
                                
                                
Drukuj

PROGRAM USUWANIA AZBESTU

(0)
 

Mieszkańcy Gminy Władysławów
Urząd Gminy Władysławów uprzejmie informuje, że począwszy od dnia 20 marca 2017 r. wszyscy mieszkańcy naszej gminy zainteresowani demontażem  i utylizacją wyrobów zawierających azbest mogą w tutejszym Urzędzie Gminy złożyć wniosek o sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest. Każdy kto złoży ów wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami i spełnia wymienione poniżej kryteria może liczyć na 100 % sfinansowanie  kosztów demontażu i odbioru eternitu lub obioru zdjętego już eternitu.
Aby otrzymać pomoc finansową na prace związane z demontażem, odbiorem oraz unieszkodliwieniem eternitu należy:
- posiadać tytuł prawny do obiektu znajdującego się na terenie gminy Władysławów
- w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę organu administracji architektoniczno – budowlanej – Starosty Tureckiego,
- przedłożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami (kserokopia zgłoszenia zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych, oraz – w przypadku gdy obiekt budowlany jest związany z produkcją rolną – oświadczenie o pomocy de minimis) w Urzędzie Gminy Władysławów.
Wnioski o sfinansowanie demontażu wyrobów zawierający azbest należy składać w terminie od 20 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r., a całe przedsięwzięcie realizowane jest  w ramach „Realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego  w roku 2017” i jest elementem programu dotowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a także środków własnych z budżetu Powiatu Tureckiego, oraz budżetu Gminy Władysławów.
Więcej informacji w Urzędzie Gminy Władysławów, pok. 111, bądź pod numerem telefonu  (63) 280 46 48.

Formularze do pobrania (tutaj)

b_200_150_16777215_00___multimedia_foto_2017-03_projekt_01.jpg


                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając