Print

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W CHYLINIE

Sportowa rywalizacja, wspaniała atmosfera oraz strażacki doping - to wszystko towarzyszyło Gminnym Zawodom Sportowo-Pożarniczym, które odbyły się 25 czerwca 2017r. w Chylinie.

W zmaganiach udział wzięło 8 drużyn męskich i 2 drużyny żeńskie. Zawody rozegrane były w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe.

Klasyfikacja generalna przedstawiała się następująco:

 

W kategorii seniorzy:

                I OSP Wyszyna

                II OSP Jabłonna

                III OSP Władysławów

                IV OSP Skarbki

                V OSP Natalia

                VI OSP Chylin

                VII OSP Polichno

                VIII OSP Kuny 

 

Natomiast w kategorii kobiet:

                I OSP Chylin

                II OSP Wyszyna

 

Zawody były okazją do sprawdzenia przygotowania bojowego i kondycyjnego oraz zaangażowania strażaków. Oprócz rywalizacji sportowej nie brakowało dobrej zabawy którą zapewnili chylińscy oldboje.

Gratulujemy zwycięzcom, życząc jednocześnie dalszych sukcesów.

A.P.

 

Wyniki zawodów OSP ZOG ZOSP RP we Władysławowie

Chylin 2017

Grupa A- seniorzy

                              

               

Klasyfikacja genaralna

jednostka

wynik sztafeta

wynik bojówka

punktacja generalna

1

Wyszyna

57,00

45,05

102,05

2

Jabłonna

60,35

51,80

112,15

3

Władysławów

65,45

47,58

113,03

4

Skarbki

67,02

46,30

113,32

5

Natalia

64,15

50,25

114,40

6

Chylin

65,53

50,65

116,18

7

Polichno

69,45

66,30

135,75

8

Kuny

84,35

65,15

149,50

         

Grupa C- seniorki Kobiety

     
         

Klasyfikacja genaralna

jednostka

wynik sztafeta

wynik bojówka

punktacja generalna

1

Chylin

74,33

49,09

123,42

2

Wyszyna

71,25

56,05

127,30

Krzysztof Kubiak

       

                                                                                                                                                            

Print

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W MIEJSCOWOŚCI GŁOGOWA

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W MIEJSCOWOŚCI GŁOGOWA.

Print

III GMINNE ZAWODY W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI KONNYMI

III Gminne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi

      25 czerwca b.r.  na Stadionie Gminnym w Russocicach odbyły sie "III Gminne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi", które tradycyjnie cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Imprezę otworzył i powitał zawodników i licznie przybyłą publiczność zastępca wójta Piotr Szewczyński.
Zawody rozpoczęły się od pokazu w wykonaniu kawalerzystów z Szwadronu Kawalerii Ziemi Konińskiej pod dowództwem rotmistrza Macieja Chojnackiego. Szwadron i tym razem został entuzjastycznie powitany i nagrodzony brawami.

Następnie rozpoczęły się zmagania zawodników, których rezultaty publikujemy poniżej.

Wyniki końcowe

1 / OPEN / K1 + K2 + D1 + D2 - zwykły

III Gminne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
Russocice - Władysławów, 25 czerwca 2017r.

 

Początek formularza

Dół formularza

 

Zawodnik

Koń

Punkty

Czas

Kategoria

1

Głodny Mateusz

Doda D1 130 (15)

0

125,37

       D1

2

Głodny Mateusz

Pamela D1 130 (14)

0

140,32

       D1

3

Nowakowski Zbigniew

Azalia D1 130 (24)

0

141,76

       D1

4

Arent Karol

Alaska D1 130 (27)

0

176,23

       D1

5

Nowakowski Zbigniew

Atos D1 130 (25)

6

130,28

       D1

6

Mazur Norbert

Cykada D1 130 (21)

6

133,82

       D1

7

Arent Mateusz

Eden D1 130 (26)

6

144,10

       D1

 

Frimus Krzysztof

Mariolka D1 120 (19)

ELIM

 

       D1

 

Mazur Norbert

Grenada D1 130 (20)

ELIM

 

       D1

 

Oblizajek Roman

Bawella De Tawerna D1 140 (6)

REZ

 

       D1

1

Michalak Marcin

Hejra/Hawinda D2 130 (22)

3

308,21

       D2

2

Pęcherzewski Mariusz

Bazyl/Blanko D2 130 (1)

3

312,09

       D2

3

Grudziński Mirosław

Lena/Platyna D2 150 (13)

3

345,25

       D2

4

Oblizajek Roman

Tonia/Kalifornia D2 140 (5)

24

377,92

       D2

1

Markiewicz Stefan

Iskra K1 140 (2)

0

141,06

       K1

2

Oblizajek Roman

Sara K1 130 (7)

0

150,73

       K1

3

Złoty Bartosz

Paloma K1 120 (16)

3

127,20

       K1

4

Derdzińska Weronika

Hawana K1 140 (18)

28

208,35

       K1

1

Linka Damian

Kola/Stuk K2 130 (8)

6

159,40

       K2

2

Stelmaszczyk Bartosz

Kropka/Łatka K2 120 (12)

15

157,53

       K2

3

Pokrywiecki Grzegorz

Inka/Kropka K2 120 (28)

36

242,63

       K2


Liczba zgłoszonych koni: 21
Liczba koni, które wystartowały: 21
Liczba koni, które ukończyły konkurs: 18

 

Wyniki końcowe

2 / Junior / K1 + K2 + D1 + D2 - zwykły

III Gminne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
Russocice - Władysławów, 25 czerwca 2017r.

 

 

Zawodnik

Koń

Punkty

Czas

1

Godek Jan

Inka K1 120 (10)

0

125,93

2

Rosiak Wojtek

Nitro K1 130 (23)

0

173,83

3

Godek Jan

Ira K1 120 (9)

3

135,38

4

Grudziński Filip

Astro/Astrillo K2 120 (11)

6

153,19

5

Potkańska Beata

Kamis/Kamel K2 120 (17)

6

164,62

6

Oblizajek Piotr

Niagara D1 130 (3)

ELIM

181,25


Liczba zgłoszonych koni: 6
Liczba koni, które wystartowały: 6
Liczba koni, które ukończyły konkurs: 5

 

 

Print

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W CZASIE ŻNIW

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W CZASIE ŻNIW

W związku ze zbliżającym się okresem żniw, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku przypomina o najważniejszych zasadach, których należy przestrzegać, aby zadbać o bezpieczeństwo własne i gospodarstw rolnych. W związku z powyższym przedstawiamy „Zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych”:
1.Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:
•stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych               i innych z napędem,
•stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5m,
•ustawić silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
•zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
•zapewnć możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,
•    przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nie tłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
•wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.
2.Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie jest zabronione.
3.Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i innych miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.
4.Strefa pożarowa sterty, stogu i brogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.
5.Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować, co najmniej następujące odległości:
•od budynków wykonanych z materiałów:
- palnych - 30 m,
- niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m,
•od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m,
•od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m,
•od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m,
•od lasów i terenów zalesionych - 100 m,
•między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.
6.Wokół stert i stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości, co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.
7.Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie.W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych, należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.
8.Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku informuje, że w 2016 roku w gospodarstwach rolnych na terenie kraju doszło do 26 318 pożarów, w tym 1 413 pożarów na terenie województwa wielkopolskiego.

Print

Bezpańska suczka

Bezpańska suczka, w miejscowości Wyszyna info. pod nr 63 2804647

Print

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY – BURZE Z GRADEM

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY – BURZE Z GRADEM
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 28 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 22.06.2017 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia: burze z gradem/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 21:00 dnia 22.06.2017 r. do godz. 9:00 dnia 23.06.2017 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 100 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %
Uwagi: Brak.
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Print

„Sercem do serca”


„Sercem do serca”

Pod takim hasłem przyświecającym już od lat organizatorom po raz kolejny we Władysławowie na boisku szkolnym w dniu 18 czerwca odbył się Piknik Charytatywny dla Kingi -  mieszkanki Brudzynia. Kinga jest dzieckiem autystycznym, nie mówi, nie chodzi, ma opóźnienie psychoruchowe, padaczkę, niedosłuch prawostronny i torbiel pajęczynówki. To bardzo wiele jak na sześcioletnią dziewczynkę. Wystarczająco dużo by podjąć w niespełna tydzień to wyzwanie i zorganizować taką akcję, której dochód w całości zostanie przeznaczony na rehabilitację dziewczynki. Inicjatorką była młodzież Zespołu Szkół  we Władysławowie , w szczególności zaprzyjaźniona z rodziną Kingi uczennica Dżesika Golczyńska oraz jej przyjaciółka Karolina Darul, przy wparciu i pomocy Pani Iwony Kasprzak Zorganizowanie takiej akcji było możliwe przy współpracy i bezinteresownemu zaangażowaniu bardzo dużej liczby osób , którym składamy serdeczne podziękowania. Wielkim sercem wykazała się Dyrekcja Zespołu Szkół we Władysławowie na czele z Panią Dyrektor Urszulą Maciejewską, pracownicy Urzędu Gminy na czele z zastępcą Wójta Panem Piotrem Szewczyńskim, dzieci i młodzież chętnie prezentująca na scenie swój program artystyczny pod kierunkiem Pań-Ewy Szczecińskiej, Doroty Zasady, Katarzyny Grzelak, Elżbiety Kałużnej ,Agnieszki Majdy, policjanci oraz jednostki OSP Kuny, OSP Chylin –prezentujący sprzęt ratowniczo- gaśniczy ,Motocykliści z klubu MOTUR, ratownik medyczny  Pan Adam Walczak, państwo Lochowie organizatorzy przejażdżki konnej, organizator meczu charytatywnego Pan Miłosz Olek, Rady Rodziców Szkoły Podstawowej na czele z Panią Joanną Wągiel oraz Gimnazjum na czele z Panią Bogumiłą Kałużą, wszyscy sponsorzy, darczyńcy , fundatorzy nagród na Loterię Fantową ,oraz na Licytację, fundatorzy stoiska gastronomicznego, wszyscy chętni nauczyciele i rodzice pomagający w przygotowaniu tak wielkiej imprezy, na której każdy mógł  miło i pożytecznie spędzić niedzielne popołudnie.
Miłą niespodzianką i zaskoczeniem dla wszystkich były odwiedziny Państwa Młodych, którzy przekazali bezpośrednio rodzinie Kingi upominek finansowy. Dotychczas zebrana kwota to ponad 10000 zł, pieniądze zbieramy dalej!
 W imieniu Kingi wszystkim składamy z serca podziękowania pamiętając, że:
 „Człowiek tyle jest wart ile może dać drugiemu” - J.P. II
 Kingę możne wesprzeć wpłacając darowiznę na konto fundacji „Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa. Bank BPH SA 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615, z dopiskiem „26531 Misiek Kinga darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”. Więcej informacji na fanpage'u "Świat Kini i jej Aniołki" na Facebook.com.
                                                                                                               Organizatorzy pikniku

Print

BEZPIECZNA PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

BEZPIECZNA PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Print

III GMINNE ZAWODY W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI KONNYMI

III GMINNE ZAWODY W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI KONNYMI

Print

„Kopciuszek” w wykonaniu przedszkolaków

„Kopciuszek”  w  wykonaniu przedszkolaków
Dzieci z Przedszkola Gminnego we Władysławowie z oddziału „Pszczółki” wraz z wychowawczynią p. Elżbietą Sadyś przygotowały muzyczną wersję „Kopciuszka”. Za pomocą ruchu, mimiki i rekwizytów oddały cały urok tej znanej bajki. Przedstawienie obejrzeli rodzice, przedszkolacy, a następnie dzieci z oddziału przedszkolnego z Zespołu Szkół we Władysławowie wraz z paniami dyrektor p. Urszulą Maciejewską i p. Agnieszką Płoszaj. Panie dyrektor poznały przyszłych uczniów klasy pierwszej, a dzieci zintegrowały się z rówieśnikami. Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało, dzieci zdobyły gromkie brawa i wiele pochwał.

Print

Piesek szuka domu.

Piesek szuka domu. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 63 2804647 lub osobisty - budynek Urzędu Gminy, pok 110.

                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając