Print

Zapraszamy na ferie z Gokiem 2017

Print

Koncert Noworoczny

Koncert Noworoczny
Szczególna atmosfera  towarzyszy od wielu lat  " Koncertowi Noworocznemu", który jest organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie". W tym roku nie było inaczej. Koncert rozpoczął się  o godzinie 18.00 występami laureatów "XI Konkursu Kolęd i Pastorałek".
Następnie wystąpił zespół "Volume" z jego założycielem Wiesławem Zydorkiewiczem. W czasie koncertu podsumowano zbiórkę pieniędzy prowadzoną przez wolontariuszy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Najwięcej zebrał  Mikołaj Wysocki- 1026,24 zł. Kolejny wolontariusz- Patryk Jasiński zebrał 841,76zł.  Dziewiętnastu wolontariuszy  przekonało  ofiarodawców do przekazania kwoty 6.540,78 zł. Pan Piotr Szewczyński -Zastępca Wójta wręczył nagrody dla laureatów "Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową". Po koncercie na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP  działająca przy GOK-u i odbył się pokaz pirotechniczny.

Print

Grupy Volume nagrała pierwszy teledysk

Volume to polski zespół grający muzykę pop rock założony 11 stycznia 2010 roku we  Władysławowie przez Joannę Wszędybył i Wiesława Zydorkiewicza. W 2011 roku skład uzupełniła Martyna Wszędybył, a w roku 2016 Sandra Filipiak. W listopadzie 2014 roku zespół wydał swoją pierwszą autorską płytę pod tytułem „Życie”,  która została nagrana w Łódzkim studio „Case Studio” . Znalazły się na niej m.in utwory takie jak „Samotność w sieci „, „Obojętność ” czy też „Czas Czarodziej”. Cały krążek składa się z 10 utworów o całkowitym czasie trwania 54:02. 29 września 2016 roku pojawił się pierwszy teledysk zespołu, który nagrany został do utworu „Czas Czarodziej” z pierwszej płyty do którego poniżej przedstawiamy link

http://volume.net.pl/wideo/

 

Print

Już trzy medale w sezonie halowym 2017

   Lekkoatleci UKS Skoczek uczestniczyli w trzech zawodach halowych rozpoczynając swoje starty w Ogólnopolskim Mitingu Lekkoatletycznym w Toruniu w dniu 06.stycznia. W zawodach tych najbardziej wartościowy wynik uzyskała Ania Staszak poprawiając rekord życiowy w biegu na 200 m- 27,61 s. Swój rekord życiowy w tych zawodach w biegu na 600 m ustanowiła Wiktoria Kazimierska i Adrian Nowak na 200 m. W następnym dniu 07 stycznia jedenastu młodych zawodników wzięło udział w Halowych Mistrzostwach Wielkopolski w pchnięciu kulą i Mitingu Lekkoatletycznym w Środzie Wielkopolskiej. Większość zawodników niedawno rozpoczęli treningi i dlatego nie liczono na sukcesy. Okazało się, że w pchnięciu kulą dzięki waleczności zawodników zdołano wywalczyć dwa medale w kategorii młodzika. Na odległość srebrnego medalu posłał kulę Sebastian Szilistowski uczeń Gimnazjum w Wyszynie. Miłą niespodziankę, również sprawiła w swoim pierwszy starcie Maria Darul -uczennica pierwszej klasy Gimnazjum we Władysławowie, która swoim najdalszym pchnięciem wywalczyła brązowy medal. Udział ośmiu młodzików 14 stycznia w Halowych Mistrzostwach Wielkopolski w Lekkiej Atletyce w Kaliszu, również przyniósł sukces w postaci brązowego medalu . Tym razem na podium stanął Szymon Jesiołowski, zajmując trzecie miejsce w biegu na 60 metrów przez płotki. Uczniowski Klub Sportowy Skoczek w ostatnim czasie został kadrowo osłabiony spowodowanym odejściem czołowych zawodników do innych klubów, dlatego też osiągane wyniki nowych zawodników po tak krótkim okresie szkolenia dają satysfakcje trenerom i nadzieję na dalsze sukcesy podopiecznych. Udział w zawodach sfinansowany został przez Gminę Władysławów.

UKS Skoczek

 

Print

Zmiany przepisów dotyczących wycinki drzew

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące  uzyskania  zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów. Najważniejsze zmiany jakie wnosi  ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2249), to zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, w przypadku gdy:

1) drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

2) drzewa lub krzewy usuwane są w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

3) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4) krzew lub krzewy rosną w skupisku o powierzchni do 25 m², niezależnie od przyczyny wycinki.


W przypadku  pytań i wątpliwości odnośnie nowych przepisów prosimy o kontakt                            pod nr tel.: 63 280 46 47

Print

Zbiórka oleju przepracowanego

Zbiórka oleju przepracowanego.

Print

KONCERT NOWOROCZNY

Koncert Noworoczny
15 stycznia 2017r. godz. 18:00
Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie
W programie:
-występ zespołu „VOLUME”,
-występ laureatów „ XI KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK”,
-koncert kolęd w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
-wręczenie nagród laureatom „Konkurs na wykonanie Szopki  Bożonarodzeniowej”,
-widowisko pirotechniczne, godz. 20:00.

 

 

Print

Święty Mikołaj wśród przedszkolaków

Święty Mikołaj wśród  przedszkolaków
W piątek 9.12. pojawił się w Gminnym Ośrodku Kultury św. Mikołaj.
Długo oczekiwany gość obdarował dzieci słodyczami. Maluchy składały zamówienia na prezenty i recytowały przed św. Mikołajem wiersze, chcąc zyskać jego przychylność.
Po wizycie św. Mikołaja dzieci mogły obejrzeć spektakl w wykonaniu aktorów ze Studia Małych Form Teatralnych "ART-RE" z Krakowa.

Print

Konkurs na najpiękniejsze szopki rozstrzygnięty

Konkurs na najpiękniejsze szopki  rozstrzygnięty

"Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych" organizowany  był po raz kolejny przez Gminny Ośrodek Kultury, jego uczestnikami mogli  być uczniowie szkół , przedszkolaki i osoby dorosłe. Szopkę należało wykonać samodzielnie według własnego lub gotowego projektu stosując dowolne materiały.
W tym roku zgłoszono pięćdziesiąt prac konkursowych w  pięciu kategoriach wiekowych.Jury oceniło i przyznało  5 wyróżnień i 23 nagrody oraz nominowało 5 prac na konkurs organizowany przez CKiS  i klasztor oo. Franciszkanów w Koninie.
Wszystkie szopki  prezentowane są  na wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury.
Uroczyste wręczenie nagród i  wyróżnień  nastąpi  podczas "Koncertu Noworocznego" w dniu 15.01.2017r.Print

WSPÓLNIE TROSZCZMY SIĘ O DROGI I ZNAKI GRANICZNE

 WSPÓLNIE TROSZCZMY SIĘ O DROGI I ZNAKI GRANICZNE


Urząd Gminy Władysławów w związku z nagminnym zaorywaniem dróg, przydrożnych rowów i niszczeniem poboczy dróg pragnie zaapelować do wszystkich mieszkańców naszej gminy a przede wszystkim rolników, których grunty własne lub dzierżawione sąsiadują z drogami gminnymi bądź powiatowymi o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących dróg, nie zaorywać pasów drogowych ani uszkadzać kamieni granicznych.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych „
Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego”. Art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi, że „Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, są obowiązani nie dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie”.
Jednocześnie pragniemy zakomunikować, że w przypadku stwierdzenia zaorywania i niszczenia pasów drogowych bądź naruszania znaków granicznych będziemy wnosić o dobrowolne przywrócenie do stanu pierwotnego naruszonych elementów infrastruktury. W przypadku braku reakcji ze strony osoby, która dopuściła się ww. czynów, nieprawidłowości te zostaną usunięte na jej koszt. Należy podkreślić, że uszkodzenie drogi jest wykroczeniem, za które można ponieść konsekwencje – zgodnie z art. 100 Kodeksy wykroczeń „Kto: 1) zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny, 2) włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmioty albo używa pojazdów niszczących nawierzchnię drogi, 3) uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną, 4) wypasa zwierzę gospodarskie w pasie drogowym, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”.
Naruszenie znaków granicznych jest przestępstwem i zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego „Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Liczymy jednak na współpracę i społeczną odpowiedzialność mieszkańców naszej Gminy!

 

Print

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2017

Władysławów, Russocice (pobierz tutaj)

Felicjanów, Głogowa, Tarnowski Młyn, Jabłonna, Wyszyna, Stawki, Przyborów, Beznazwa (pobierz tutaj)

Chylin, Kamionka, Piorunów, Kuny, Olesin, Stefania (pobierz tutaj)

Milinów, Skarbki, Leonia, Natalia, Małoszyna, Międzylesie, Mariantów, Polichno(pobierz tutaj)

 

                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając