Print

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Od dziś (29.11.2016) do dnia 5 grudnia 2016 r. producenci rolni poszkodowani w wyniku tegorocznej suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania w przypadku gdy szkody w danej uprawie wynoszą co najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych mogą składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego wnioski o udzielenie pomocy.
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl.
Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę. Stawka powyższej pomocy wynosi 400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których szkody spowodowane wystąpieniem suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania wyniosły co najmniej 50% i mniej niż 70% oraz 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych, na której powstały ww. szkody w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% powierzchni tych upraw. Jednakże w przypadku gdy zapotrzebowanie na pomoc wynikające ze złożonych przez producentów rolnych wniosków przekroczy kwotę przeznaczoną na tę pomoc tj. 100 mln zł, do wyliczenia wysokości pomocy stosowany będzie współczynnik korygujący, który stanowić będzie iloraz kwoty 100 mln zł i kwoty wynikającej ze złożonych wniosków. 
Kwota pomocy podlega pomniejszeniu o 50 % dla rolników nie posiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Print

Stypendia Wójta wręczone!

„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie” - Paulo Coelho.
W dniu 28 listopada 2016 r. w naszej Gminie miało miejsce ważne wydarzenie. Ważne szczególne dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół z terenu gminy Władysławów.
Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2015/2016 – otrzymali stypendia Wójta Gminy Władysławów za wybitne osiągnięcia w nauce. Uroczystość ich wręczenia odbyła się w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Władysławów w obecności Rodziców i nauczycieli nagrodzonych uczniów. Stypendia wręczył z-ca wójta Piotr Szewczyński. 
Przyznano 16 stypendiów. Uczniowie poza wysokimi wynikami w nauce musieli legitymować się dodatkowymi osiągnięciami na szczeblu ponadgminnym. Stypendia wypłacane będą przez okres 10 miesięcy w kwocie po 60,00 zł miesięcznie.
Stypendia otrzymali: Alicja Knychalska, Grzegorz Sobczak, Joanna Knebel, Marta Kałuża, Martyna Kinga Napierała, Piotr Loch, Rafał Berliński, Weronika Darul, Weronika Grzelak, Agata Sobczak, Aleksandra Grabarczyk, Anna Knebel, Anna Piekarska, Dagmara Borowiak, Karolina Darul i Patrycja Cichocka.
Wszystkim dopisywał dobry humor, a z-ca wójta Piotr Szewczyński nie szczędził nikomu pochwał kierując w stronę młodych ludzi słowa głębokiego szacunku i uznania. Gratulował stypendystom tak wysokich wyników i osiągnięć oraz życzył powodzenia na dalszej ścieżce edukacyjnej!

                                                                                                                                                                                                                                            E.M.

Print

30 lat minęło jak jeden dzień – piękny Jubileusz we Władysławowie

30 lat – tyle liczy sobie Gminny Ośrodek Kultury i Klub Seniora we Władysławowie. Z tej okazji  w dniu 24 listopada 2016 r. w Domu Rolnika w Russocicach uroczyście świętowano dostojny Jubileusz.
    Przybyłych gości serdecznie powitał dyrektor GOK-u Krzysztof Owczarek, który przybliżył obecnym historię powstania Gminnego Ośrodka Kultury, osoby i zdarzenia związane z rozwojem oraz funkcjonowaniem instytucji.
Od 30 lat Gminny Ośrodek Kultury jest integralną częścią życia i przemian zachodzących w lokalnej społeczności, odgrywa istotną rolę kulturotwórczą. Od 30 lat pracownicy i osoby współpracujące z Gminnym Ośrodkiem Kultury starają się, aby podejmowanym przez nich działaniom towarzyszyło poczucie dobrze spełnionego obowiązku.
W marcu 1978 r. w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie dokonano zakupu obiektu, kościoła ewangelicko-agsburskiego we Władysławowie. Brunon Ungelter - wiceprezes konsystorza kościoła ewangelicko-augsburskiego i Tadeusz Wegener - sekretarz konsystorza, sprzedali ów obiekt Gminie Władysławów, która była reprezentowana wówczas przez Naczelnika Gminy Stanisława Kasprzaka. Należy pamiętać, że ten akt był poprzedzony wielomiesięcznymi dyskusjami dotyczącymi  celowości samego zakupu, jak i ostatecznego przeznaczenia obiektu.
    W 1983 roku Janusz Kaczorowski – architekt województwa konińskiego wydał decyzję o adaptacji kościoła na Gminny Ośrodek Kultury. Ostatecznie 26 maja 1986 roku nastąpiło oficjalne otwarcie GOK-u.  Pierwszym dyrektorem instytucji w latach 1986-1997 był p. Henryk Trocha, którego w latach 1998-2007 zastąpił p. Wojciech Czekała. W okresach przejściowych funkcję dyrektora pełniła p. Małgorzata Malesza. Od 2009 roku tę funkcję sprawuje p. Krzysztof Owczarek.
W roku 1986 swoją działalność zainicjował także Klub Seniora we Władysławowie z pierwszym przewodniczącym Alojzym Drzewieckim. Następnie działalność Klubu kontynuowana była pod kierownictwem p. Sabiny Walasek, a obecnie Klubowi od 2008 roku przewodniczy p. Urszula Wejman.
Okres 30-stu lat GOK-u to działalność wielu sekcji i kół zainteresowań, zajęć indywidualnych, to organizacja licznych imprez masowych, ale i spotkań kameralnych, wystaw, koncertów i spektakli, to okres sukcesów, ale i trudnych chwil.
    Dyrektor Krzysztof Owczarek wymienił i wręczył listy gratulacyjne tym osobom, bez których nie byłoby dzisiejszego GOK-u – pracowników: p. Małgorzatę Malesza i p. Barbarę Skoczylas, które pracują w Ośrodku od 30-stu lat, p. Grażynę Pawlicką, p. Barbarę Olszak, p. Piotra Krawczyka - plastyka i regionalistę, p. Andrzeja Kujawę, który w 2015 roku obchodził Jubileusz 25-lecia swojej pracy kapelmistrzowskiej, oraz instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego. Nadto wyraził serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają Gminny Ośrodek Kultury, słowa te szczególnie adresował w stronę wójta Krzysztofa Zająca, z-cy wójta Piotra Szewczyńskiego, skarbnik Elżbiety Klanowskiej i życzliwych radnych gminnych. Serdecznie dziękował wszystkim gościom za przyjęcie zaproszenia i obecność w tym szczególnym Dniu, życząc wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sił i inspiracji do dalszej współpracy.
    Przybyli goście, m.in. z-ca wójta Piotr Szewczyński, przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Michalak, w kilku słowach wyrazili radość z tak dostojnego Jubileuszu i życzyli samych sukcesów w działalności artystycznej oraz kolejnych tak wspaniałych rocznic, po czym złożyli na ręce dyrektora Krzysztofa Owczarka i przewodniczącej Urszuli Wejman kwiaty i drobne upominki.
    Dla gości przygotowano coś dla ducha i ciała. Wysłuchaliśmy przepięknych koncertów zespołów gminnych: Seniorskie Nuty, Wyszynianki oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP we Władysławowie pod batutą kapelmistrza Andrzeja Kujawy.
    Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości wzniesiono toast i po poczęstunku zaproszono wszystkich do wspólnej zabawy tanecznej. Tego Dnia nie mogło obyć się bez tortu, wszak były to obchody rocznicy – 30 Jubileuszu!
    Jubileusz 30-lecia Gminnego Ośrodka Kultury i Klubu Seniora we Władysławowie przebiegał w przemiłej, radosnej, muzycznej atmosferze, który na pewno pozostanie w pamięci jako piękne wspomnienie. Podziękowania i ukłony należą się niezwykłym i wspaniałym gościom, którzy na przygotowane występy żywiołowo reagowali, nagradzając artystów gromkimi brawami, stając się integralną częścią tej artystycznej uczty. Dziękujemy!
                                                                                                                                                                                                                                        E.M.

Print

Kiermasz charytatywny „Sercem do serca”

Dnia 17 listopada 2016 roku w Zespole Szkół we Władysławowie - Szkoła Podstawowa,  zorganizowaliśmy kiermasz charytatywny pod hasłem „Sercem do Serca”.
Ozdoby bożonarodzeniowe przygotowane przez uczniów, nauczycieli oraz Radę Rodziców wystawione na stoiskach cieszyły się dużym zainteresowaniem. Rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły okazali wielkie serce wspierając naszą akcję. Słodkim akcentem były wypieki przygotowane przez nauczycieli. Do sukcesu przyczynili się również harcerze naszej szkoły, którzy prowadzili kiermasz. Zebrane środki pieniężne przeznaczone zostały na rzecz niepełnosprawnego ucznia Zespołu Szkół we Władysławowie – Dawida.
Szczególne podziękowanie kierujemy w stronę tych, którzy odwiedzili nas podczas kiermaszu oraz tych, którzy nabyli nasze wyroby, wspierali nas dobrym słowem i uśmiechem.

                                                                                                                                                                                                             Dyrekcja i organizatorzy

Print

Dotacje na własną firmę

Print

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA PAPIEROSÓW

Jak co roku, w trzeci czwartek listopada przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia Papierosów, dlatego dzieci z grupy „Biedronek”, „Misiów” oraz „Muchomorków” pod kierunkiem wychowawczyń, pań: Małgorzaty Radeckiej, Eweliny Arent oraz Sylwii Pawluczyk przygotowały przedstawienie pod tytułem „ Papierosy przed sądem”.
Na uroczystości gościliśmy panią dyrektor przedszkola - Wiolettę Szczecińską, panią Krystynę Michalak - przewodniczącą Rady Gminy, pana Tomasza Rajczyka - sekretarza Gminy, Józefa Lewandowskiego - wiceprzewodniczącego Rady Gminy, jednocześnie przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Po obejrzeniu przedstawienia wszyscy stwierdzili, iż papierosy szkodzą zdrowiu. Na zakończenie dzieci otrzymały słodycze oraz upominki, nie zabrakło także pamiątkowego zdjęcia.

                                                                                                                                                                                                                            Małgorzata Radecka


Print

Na profesjonalnej scenie...!

W gminie Władysławów organizowane są różnorakie przedsięwzięcia kulturalne oraz imprezy okolicznościowe. Szereg z tych widowisk nie mogłoby się odbyć bez profesjonalnej sceny. Organizatorzy do tej pory niejednokrotnie napotykali trudności w tym temacie, albowiem byli zmuszeni wypożyczać scenę widowiskową lub organizować ją we własnym zakresie.
    Dnia 16 listopada 2016 r. gmina Władysławów doczekała się własnej, profesjonalnej, mobilnej sceny widowiskowej! Estrada została wykonana przez firmę specjalizującą się w tego typu konstrukcjach, dzięki czemu posiada wszystkie niezbędne atesty i spełnia wszelkiego rodzaju wymogi bezpieczeństwa. Wielkim atutem sceny są jej wymiary 7,5m x 6m x 5,1 m, co umożliwia obsługę zarówno mniejszych, jak i większych imprez oraz uroczystości okolicznościowych.
Dokonany zakup na pewno usprawni i uatrakcyjni wszelkiego rodzaju widowiska w gminie Władysławów.
                                                                                                                                                                                                                                                    E.M.

Print

Charytatywny kiermasz w Zespole Szkół we Władysławowie

Pojedyncza kropla jest tylko kropelką, ale pomnożona daje siłę, falę, która zjednoczy serca w imię tego jednego, potrzebującego.
Jesteśmy jedną społecznością, otwartą na drugiego człowieka, dlatego wszyscy: Dyrekcja, Nauczyciele, Dzieci włączyliśmy się w przygotowanie kiermaszu, z którego dochód przeznaczony będzie dla naszego Ucznia - Dawida.
Na kiermaszu, który odbędzie się 17 listopada 2016 r. od godziny 16.00 na terenie Szkoły Podstawowej we Władysławowie będzie można zakupić rękodzieła o tematyce świątecznej: stroiki, kartki świąteczne, bombki, świeczniki, a także kolorowe pierniki, babeczki, które będą nie tylko słodką osłodą naszego spotkania, ale także umilą w rodzinach tegoroczne święta.

                                                                                                                                                                                                          Zespół Szkół we Władysławowie

Print

Prognoza pogody dla Władysławowa

Uczniowie klasy 2c gimnazjum zajęli się prognozowaniem pogody dla naszej miejscowości. Może ktoś powiedzieć, że to nic nowego, że prognozy wyświetlają się nawet  w naszych telefonach i na różnych portalach oraz pojawiają się w telewizji.
Prognoza przygotowana przez uczniów jest prognozą dokładną tylko dla naszej miejscowości – Władysławów, nie dla Turku, Konina czy  Poznania - jak to często się podaje. Jest  to tylko nasza, wyjątkowa prognoza pogody.
 Przedstawiana jest o trzech porach dnia. Podawana jest przewidywana temperatura oraz stan zachmurzenia, rodzaj opadów. Dane do prognozy czerpane są z analizy dość skomplikowanych wykresów udostępnianych przez Uniwersytet Warszawski. Uczniowie muszą pełnić dyżury systematycznie, analizować dane i uzupełniać prezentowaną na korytarzu szkolnym gazetkę z prognozą. Sprawdzalność tej prognozy jest bardzo duża. Zatem, jeśli planujecie spacery, zabawy, mecze i inne działania na świeżym powietrzu spójrzcie na naszą prognozę.
                                                                                                                                                                                                 Zespół Szkół we Władysławowie

Print

Ku chwale Ojczyzny i jej Bohaterom!

Dnia 11 listopada cała Polska uroczyście obchodziła Święto Niepodległości. To Święto, które upamiętnia trudną drogę Polaków do wolności. Z tej okazji - 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w wielu miejscach naszego kraju odbywały się msze święte w intencji Ojczyzny, obchody, marsze i różnorodne imprezy.
W gminie Władysławów również, jak co roku, uroczyście celebrowano to jakże ważne Święto. Obchody 98 rocznicy odzyskania przez Polskę suwerenności we Władysławowie rozpoczęła Msza Św. w intencji Ojczyzny, w parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Russocicach, koncelebrowana przez ks. Krzysztofa Stawickiego. Po nabożeństwie złożono wiązanki kwiatów pod tablicą smoleńską umiejscowioną na ścianie Kościoła Parafialnego, po czym uczestnicy uroczystości w korowodzie prowadzonym przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą OSP Władysławów pod przewodnictwem kapelmistrza Andrzeja Kujawy udali się na rynek pod pomnik ,,Tym, co za Ojczyznę walczyli, cierpieli, ginęli...”, gdzie wygłoszono Apel Pamięci dla Tych wszystkich mieszkańców gminy Władysławów, którzy spełniając swój obowiązek wobec Ojczyzny złożyli na jej ołtarzu najświętszy dar – własną krew i życie!
Swoją obecnością na obchodach Święta Niepodległości zaszczycił poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik. Okolicznościowe przemówienia dla zaproszonych gości i mieszkańców gminy oraz okolic wygłosili: z-ca wójta Piotr Szewczyński, który nawoływał:  ,,Uzewnętrzniajmy swój patriotyzm. Nie wstydźmy się naszych uczuć do Polski. Uczmy nasze dzieci miłości do ojczyzny. Wierzę, że dzięki temu będziemy państwem silnym i wielkim - takim, z którym będą się liczyć inne narody. A składając dziś hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest wolność, pamiętajmy, że obowiązkiem i powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków'', oraz poseł Ryszard Bartosik, który również podkreślił wagę patriotyzmu i polskiej tradycji oraz wyraził wielki podziw dla władz gminy Władysławów, którym dobro i jej rozwój oraz troska o mieszkańców są sprawą priorytetową. Nadto wspomniał o owocnej i nieskazitelnej współpracy z Powiatem Tureckim. 
Po wzniosłych przemówieniach delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Wieńce złożyli: poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik, wójt Krzysztof Zając z małżonką, proboszcz parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Russocicach – ks. Andrzej Kaczmarek, delegacje: Urzędu Gminy Władysławów, radnych Rady Gminy Władysławów, sołtysów z Gminy Władysławów, Gminnego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego, Zuchów i Harcerzy z Zespołu Szkół we Władysławowie, pracowników Zespołu Szkół we Władysławowie, Przedszkola Gminnego we Władysławowie, delegacja Związku Pracowników Oświaty NSZZ Solidarność, Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, nadto delegacja przedstawicieli placówek oświatowych Gminy Władysławów, Gminnego Klubu Sportowego Znicz Władysławów, rolników z Gminy Władysławów z delegatem Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Związku Nauczycielstwa Polskiego we Władysławowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku, radny powiatowy Zdzisław Wojtkowiak, delegacja Zarządu Gminnego OSP RP we Władysławowie oraz Nadleśnictwa Turek.
Wartę honorową przy pomniku pełnili Harcerze z Zespołu Szkół we Władysławowie.
Odchody Święta Niepodległości zakończono wspólnym odśpiewaniem ,,Roty”.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości uczestnicy udali się do Domu Rolnika w Russocicach, gdzie uczniowie Zespołu Szkół we Władysławowie przygotowali występ artystyczny - słowno-muzyczny, oddając hołd tym, co za Ojczyznę walczyli i życie dla Niej oddali.
Poprzez uczestnictwo w obchodach Święta Niepodległości uczciliśmy pamięć tych Wszystkich, którym słowo Ojczyzna jest bliskie sercu.

 
E.M.
W załączeniu poniżej tekst przemówienia z-cy wójta Piotra Szewczyńskiego  (POBIERZ).

 
Print

Mój wymarzony karmnik dla ptaków...

Wyobraźnia dziecka nie zna granic...Tak krótko można podsumować prace plastyczne dostarczone i nadesłane przez przedszkolaków i uczniów z terenu gminy Władysławów na konkurs plastyczny pn. ,,Wymarzony karmnik dla ptaków”.
W dniu 24 października 2016 r. rozstrzygnięto w/w konkurs zorganizowany przez Wójta Gminy Władysławów Krzysztofa Zająca.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Do Urzędu napłynęło aż 39 przepięknych prac, wykonanych przeróżnymi technikami plastycznymi, o wysokim poziomie precyzji. Wszystkie prace miały w sobie to ,,coś”, co powodowało, że wybór tych najciekawszych był niezwykle trudny.
Wykonane prace zaprezentowano pracownikom Urzędu, którzy oddali swój jeden, cenny głos wg własnego uznania na najbardziej atrakcyjne dzieło. Oceniający brali pod uwagę pomysł, zgodność z tematyką konkursu, inwencję twórczą oraz walory artystyczne.


Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce – Patryk Wachowski - 6 lat,
II miejsce – Kacper Świątczak - 10 lat,
III miejsce – Lena Robak - 4 lata,
III miejsce – Tymoteusz Feliks - 4 lata.


W dniu 9 listopada 2016 r. w budynku Urzędu Gminy odbyło się uroczyste wręczenie nagród, na które Urząd zaprosił wszystkich uczestników konkursu poprzez stronę internetową www.wladyslawow.pl oraz portal społecznościowy facebook Gmina Władysławów. Laureaci i pozostali uczestnicy otrzymali nagrody z rąk sekretarza Tomasza Rajczyka, skarbnika Elżbiety Klanowskiej oraz inspektora Tomasza Zydorkiewicza.
Za trzy pierwszy miejsca przyznano karmniki z drewna ufundowane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne SOD sp. j. M. Strugliński B. Obst z siedzibą w Turku oraz artykuły plastyczne sponsorowane przez wójta Krzysztofa Zająca. W konkursie nie było przegranych, albowiem dla dzieci przygotowano upominki, a na koniec wśród obecnych rozlosowano dodatkowo 11 karmników.
Wszystkim dzieciom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w konkursie plastycznym.
Poniżej prezentujemy nagrodzone prace. Wszystkie prace dostępne są na facebooku Gminy Władysławów.
                                                                                                                                                                                                                                                  E.M.


                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając