Print

Uroczyście powitali nowy rok szkolny!

Nowy rok szkolny 2016/2017 uczniowie naszych szkół rozpoczęli 1 września Mszą Świętą w parafiach naszej gminy. Po Eucharystii wszyscy udali się do szkół, gdzie odbyły się spotkania uczniów wszystkich klas z wychowawcami. Klasy pierwsze po usłyszeniu słów zachęty, powodzenia i szczerej chęci pomocy oraz wsparcia udały się z wychowawcami na pierwsze spotkania klasowe.
Rok szkolny rozpoczęło 166 przedszkolaków w Przedszkolu Gminnym we Władysławowie, 151 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie całej gminy, natomiast w szkołach podstawowych – 599 uczniów, w gimnazjum – 214 uczniów.
Dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz wszystkim uczniom życzymy owocnej pracy i samych sukcesów w nowym roku szkolnym.
                                                                                                                                                                A. O.

Print

Przygoda z kulturą władysławowskich seniorów

Przed laty Jerzy Stuhr przekonywał, że "śpiewać każdy może", a dziś Stowarzyszenie  "Koniczynka" we Władysławowie przekonuje nas, że odbiorcą wysokiej kultury też każdy być może, oczywiście przy odrobinie wysiłku i dobrej woli.
Ostatnia upalna niedziela tegorocznych wakacji (28 sierpnia 2016 r.) z pewnością na długo pozostanie w pamięci seniorów z gminy Władysławów, i to wcale nie za sprawą wyjątkowej aury. Powodem tego był wyjazd do Poznania i udział w niecodziennym wydarzeniu kulturalnym, jakim był koncert "Bogusław Kaczyński in Memoriam", poświęcony człowiekowi o nietuzinkowej osobowości i wyjątkowej miłości do muzyki, a przy tym postaci niezwykle medialnej i popularnej. To doniosłe wydarzenie miało miejsce w auli Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, a w roli konferansjera wystąpił Mirosław Pietras, przyjaciel Bogusława Kaczyńskiego oraz znany z mediów propagator muzyki klasycznej. Na scenie pojawili się artyści operowi, którzy wykonywali ulubione przez patrona koncertu arie operowe i operetkowe, sprawiając tym samym publiczności prawdziwą muzyczną ucztę. Jej ważną częścią była też muzyka na żywo w wykonaniu Orkiestry Teatru Muzycznego w Poznaniu kierowanej przez Agnieszkę Nagórkę. Występy artystów przeplatano wspomnieniami i anegdotami, których bohaterem był Bogusław Kaczyński, w związku z czym na scenie pojawiali się też jego przyjaciele ze swymi opowieściami, wśród których na absolutne wyróżnienie zasługuje wystąpienie Barbary Wachowicz.
Koncert był też połączony z promocją najnowszej książki Sławomira Pietrasa "Felietony muzyczne", którą można było nabyć podczas antraktu od samego autora, razem z jego autografem. 
     Udział w tak profesjonalnie przygotowanym wydarzeniu kulturalnym z pewnością dostarczył naszym seniorom wielu niezapomnianych, duchowych doznań.
Wyjazd na koncert zorganizowany został w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „Koniczynka” we Władysławowie projektu pt. „60+ - przygoda z kulturą”, współfinansowanego ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu - Działania Na Rzecz Wspierania Aktywności Osób Starszych. Wysokość przyznanych  środków – 6500 zł. Następnym jego etapem będzie wyjazd na musical pt. "Zakonnica w przebraniu", a na zakończenie podsumowująca impreza integracyjna.  


                                                                                                                                       Beata Modrzejewska


Print

Afrykański pomór świń - realne zagrożenie!

 

 

 

Print

,,Tramwajem” jechali z Romanem Gerczakiem...

W dniu 3 września 2016 r. na scenie sali widowiskowej Domu Parafialnego w Russocicach wystąpił wokalista Roman Gerczak. Koncert współorganizowali Urząd Gminy Władysławów oraz Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie.
Podczas ,,muzycznej wycieczki” z Romanem Gerczakiem mogliśmy usłyszeć takie utwory jak: ,,Zabrałaś mi lato”, ,,Urodziny dziadka”, ,,Chrząszcz”, ,,Tramwaj”, ,,Koala”, ,,Jeśli chcesz, to mi wierz” oraz ,,Polski weekend”.
Roman Gerczak – piosenkarz, aktor oraz artysta kabaretowy. Jako piosenkarz debiutował w 1964 roku. W latach 60. XX wieku współpracował z kilkoma wrocławskimi kabaretami, w tym Sinusem, Paragrafem oraz z kabaretem Elita. Jako aktor aktywnie działał w Studenckim Teatrze „Kalambur” oraz w warszawskim kabarecie „Stodoła”. Jako piosenkarz nagrywał dla kilku ośrodków radiowych w Polsce. Był laureatem m.in. nagrody za interpretację piosenki ,,Zabrałaś mi lato” na XII Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1974 r. 
Główną ideą koncertów Romana Gerczaka jest wspólna zabawa i czynne uczestnictwo publiczności w koncercie.
Roman Gerczak podczas swojego niezwykłego występu łatwo i szybko nawiązał kontakt z przybyłą publicznością. Poprosił chętnych na scenę, by wspólnie śpiewać lubiane i znane wszystkim piosenki. Aby publiczność miała ułatwione śpiewanie, podczas koncertu rozdawane były refreny piosenek, a każdy widz-ochotnik występujący na scenie otrzymał upominek na pamiątkę wspólnego śpiewania.
Ciekawe anegdoty artysty, interpretacje i komentarze wykonywanych utworów były atrakcją i urozmaiceniem koncertu.


                                                                                                                                                                E. M.


Print

Zapraszamy na wyjazd do teatru muzycznego - 9.10.2016 r.

Print

Omawiali sprawy bieżące – spotkanie z sołtysami.

W dniu 30 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Władysławów odbyło się spotkanie sołtysów z terenu gminy Władysławów z władzami celem omówienia spraw bieżących oraz wyjaśnienia nurtujących wątpliwości.
Spotkaniu przewodniczył wójt Krzysztof Zając. Na sali obecni byli także: skarbnik Elżbieta Klanowska, sekretarz Tomasz Rajczyk, Barbara Straszewska, pracownicy Urzędu oraz Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty.
Skarbnik Elżbieta Klanowska wyjaśniła wątpliwości dotyczące funduszu sołeckiego oraz poinformowała o podpisaniu porozumienia z PROW na przebudowę ulic na działkach w Kunach, w ramach którego Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 287.094,00 zł.
Ponadto poruszono m. in. temat strat w rolnictwie spowodowanych suszą. Do chwili obecnej spisano 122 protokoły, z czego 88 zostało odesłanych do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, pozostałe zaś zostaną odesłane po podpisaniu protokołów przez rolników, a część po otrzymaniu protokołów z innych gmin i sporządzeniu protokołów zbiorczych. Rolnicy, którzy ponieśli szkody w wyniku suszy mogą starać się o odroczenie terminu płatności, rozłożenia na raty lub umorzenia płatności składek KRUS, udzielenie ulg w płatnościach podatku rolnego oraz czynszów dzierżawnych, kredyt preferencyjny.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Jarosław Szczap udzielił wyczerpujących informacji na temat gospodarki wodnej, ściekowej i odpadowej na terenie gminy Władysławów.
Pełniąca obowiązki dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczniej i Administracyjnej Oświaty Alicja Olek przedstawiła zbliżające się wielkimi krokami zmiany w systemie oświaty. Wśród najważniejszych decyzji porządkujących system edukacji, które będą realizowane od nowego roku szkolnego 2016/2017 wymienić można m. in.: zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, likwidację sprawdzianu dla szóstoklasistów, możliwość niezależnego odwoływania się od wyników egzaminów maturalnych, usunięcie restrykcyjnego rozporządzenia dotyczącego sklepików szkolnych, czy ujednolicenie terminów organizacji roku szkolnego.
Od 1 września 2017 r. z mocy prawa, sześcioletnie szkoły podstawowe przekształcą się w ośmioletnie szkoły podstawowe, rozpocznie się proces wygaszania gimnazjów, uruchomione zostaną pierwsze klasy szkoły branżowej I stopnia. Przewiduje się np. funkcjonowanie ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi do czasu ich wygaszenia. Może ona powstać z połączenia odrębnych szkół lub na bazie obecnie działającego zespołu, a także w wyniku przekształcenia samodzielnego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawowa.
Kilka ciekawostek na temat rolnictwa przekazała obecnym p. Barbara Straszewska – doradca Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
Elżbieta Marciniak poruszyła problem bezdomności psów na terenie gminy Władysławów, który w ostatnim czasie bardzo się nasilił. Apelowała o zwrócenie uwagi i pomoc w zminimalizowaniu tego problemu. Przybliżyła, jak rozpoznać, że zwierzę jest bezdomne i jak zareagować, gdy mamy styczność z takim zwierzęciem. Nadto poprosiła sołtysów o pomoc w rozpropagowaniu informacji i plakatów o organizowanych w gminie Władysławów bezpłatnych badań płuc obejmujących zdjęcie rtg klatki piersiowej oraz spirometrię. Badania odbędą się 7 października 2016 r. w godz. 10:00-15:00 – Ośrodek Zdrowia we Władysławowie. Badania skierowane są dla osób, które ukończyły 18 rok życia i zamieszkują Województwo Wielkopolskie.
Po omówieniu interesujących sołtysów zagadnień i rozwianiu wątpliwości spotkanie zakończono.

                                                                                                                                                                E. M.


Print

Już dwie Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Władysławów w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym!

Od wielu lat druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunach czynili starania o przystąpienie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzięki pomocy i wsparciu władz gminy Władysławów, wójta Krzysztofa Zająca i z-cy wójta Piotra Szewczyńskiego OSP w Kunach zyskała uznanie Państwowej Straży Pożarnej.
Dzień 23 sierpnia 2016 r. z pewnością zapisze się w pamięci i historii jednostki w Kunach, albowiem to właśnie tego dnia w Urzędzie Gminy Władysławów podpisano porozumienie w sprawie włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przy podpisaniu porozumienia obecni byli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Turku – st. bryg. Dariusz Stasiak, st. kpt. Piotr Pieśkiewicz, wójt Krzysztof Zając, z-ca wójta Piotr Szewczyński oraz prezes OSP Kuny Andrzej Nowak i naczelnik jednostki Przemysław  Ptak. 
    W ramach KSRG OSP podejmować będzie działania zmierzające do ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne i medyczne. Terenem działania jednostki OSP włączonej do KSRG jest teren powiatu, w którym jednostka ma swoją siedzibę.
Włączenie jednostki do KSRG możliwe jest pod warunkiem spełnienia określonych wymagań z zakresu wyszkolenia strażaków i wyposażenia jednostki w sprzęt ratowniczy.
    Jednostka OSP Kuny ma obowiązek m.in. wyznaczyć członków OSP do wykonywania zadań operacyjno-technicznych, zapewnić minimalny stan wyszkolenia strażaków, kompletność i sprawność sprzętu ochronnego oraz wyposażenia osobistego strażaków, zapewnić prawidłową eksploatację, konserwację sprzętu i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu OSP, zapewnić odpowiednią ilość przeszkolonych ratowników i kierowców pojazdów uprzywilejowanych, utrzymywać na bieżąco sprawność techniczną samochodów, sprzętu ratowniczego i silnikowego, niezwłocznie zgłaszać do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Turku każdą niesprawność techniczną sprzętu, zapewnić wyjazd alarmowany w czasie 10 minut, prowadzić dokumentację z działań ratowniczo-gaśniczych, brać udział w ćwiczeniach organizowanych przez KP PSP Turek oraz zapewnić całodobową łączność alarmowania jednostki OSP z SKKP PSP Turek.
    Komendant zobowiązuje się do nieodpłatnego prowadzenia szkoleń kwalifikacyjnych i doskonalących, prowadzenia ćwiczeń i zajęć szkoleniowych, w miarę posiadanych środków, do nieodpłatnego przekazania zbędnego, a technicznie sprawnego sprzętu i urządzeń pożarniczych oraz przekazywania środków finansowych otrzymanych z dotacji celowej budżetu państwa.
    Alarmowanie OSP realizowane będzie drogą radiową systemem selektywnego wywołania DSP, drogą telefoniczną z członkami OSP oraz drogą radiotelefoniczną w czasie prowadzenia przez jednostkę nasłuchu radiowego.
    W ramach nadzoru operacyjnego Komendant dokonywał będzie alarmowania OSP w celu inspekcji gotowości operacyjnej w zakresie czasu alarmowanego wyjazdu, sprawności technicznej sił i środków, oraz sprawdzenia przygotowania ratowników do działań poprzez przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych.
    Jednostki OSP w KSRG są istotnym wsparciem działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej. Stosunkowo gęsta sieć jednostek KSRG pozwala skrócić czas od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia działań ratowniczych. Wraz z włączeniem do KSRG zmienił się też obszar działań jednostek. Dotychczas jednostki działały głównie na terenie własnych gmin. Z chwilą włączenia do systemu terenem działania jest cały powiat, a w wyjątkowych sytuacjach województwo.
    Przystąpienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunach, już jako drugiej na terenie gminy Władysławów, do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przyczyni się do sprawniejszego rozwoju jednostki, w związku z czym zwiększy się poczucie bezpieczeństwa społeczności gminy Władysławów i powiatu tureckiego.
                                                                                                                                                               E. M.

Print

Dofinansowanie z PROW na przebudowę ulic na działkach w Kunach

W gminie Władysławów kolejny powód do dumy i radości, a to za sprawą docenionych starań władz o pozyskanie środków pieniężnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach operacji ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” i poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Gmina Władysławów pozyskała dofinansowanie w kwocie 287.094,00 zł wnioskowanej pomocy na przebudowę ulic na działkach w Kunach. Całkowity koszt inwestycji to kwota 451.193,41 zł brutto. Celem w/w operacji jest polepszenie warunków dojazdu poprzez przebudowę ulic na działkach w miejscowości Kuny.
W dniu 22 sierpnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Turku podpisano umowy pomiędzy wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim, a władzami gminy Władysławów, Kawęczyn oraz gminy i miasta Tuliszków. Gminę Władysławów reprezentował wójt Krzysztof Zając wraz ze skarbnikiem p. Elżbietą Klanowską. Udział w tym uroczystym wydarzeniu wziął także starosta turecki Mariusz Seńko oraz radna Sejmiku Wojewódzkiego Anna Majda.
Powiat Turek otrzymał łącznie 3 miliony wsparcia finansowego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

                                                                                                                                                            E. M.

                                                                                                                                            Foto: iturek.net.pl


Print

Z radością dzielili bochen chleba!

Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Święto Plonów zawsze wyprawiano, gdy pokoszono wszystkie zboża. Najważniejszym elementem dożynkowym był wieniec. Wiły go kobiety z kłosów zbóż. Musiały być w nim kwiaty, jagody, dorodne jabłka i kiście jarzębiny. Przybierano go jeszcze kolorowymi wstążkami....
W dniu 21 sierpnia 2016 r. sołectwo Wyszyna było gospodarzem Święta Plonów - Dożynek Gminno-Parafialnych. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta Dziękczynna, którą koncelebrował proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wyszynie - ks. Włodzimierz Pawłowski, natomiast Słowo Boże i kazanie do zgromadzonych wiernych wygłosił ks. Jakub Wiśniewski, mówiąc ,,Dożynki to nie tylko czas podziękowań Panu Bogu za owocne plony,  to nie tylko rolnicy powinni dziękować, ale każdy winien podziękować za swoją pracę, która zapewnia godną, ludzką egzystencję”. Na ręce kapłanów złożono dary z tegorocznych zbiorów.
Po nabożeństwie na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Wyszynie rozpoczęto część oficjalną i obrzędową Święta Plonów. W imieniu organizatorów Gminno-Parafialnych Dożynek p. Małgorzata Malesza i p. Piotr Krawczyk powitali serdecznie społeczeństwo gminy Władysławów, powiatu tureckiego i wszystkich przybyłych.
Wójt Krzysztof Zając dokonał uroczystego otwarcia tegorocznych Dożynek, życząc wszystkim, by chleba nikomu nigdy nie zabrakło.
Wieniec sołectwa Wyszyna upleciony z tegorocznych zbóż w ofierze na ręce wójta Krzysztofa  Zająca, przewodniczącej Rady Gminy Władysławów Krystyny Michalak, proboszcza Włodzimierza Pawłowskiego i sołtys Anny Krawiec przekazały – Aldona Kotońska, Agnieszka Bartczak, Justyna Żmijewska i Justyna Świderska.
Starościną tegorocznych Dożynek była p. Justyna Kostrzewa, która prowadzi wraz z mężem gospodarstwo rolne o powierzchni 30 ha. Gospodarstwo specjalizuje się głównie w produkcji mleka. Natomiast Starostą Święta Plonów był p. Artur Stolarek, prowadzący wspólnie z małżonką gospodarstwo rolne o powierzchni 17 ha, specjalizujące się w hodowli bydła opasowego.
Starostowie Dożynek przekazali na ręce wójta Krzysztofa Zająca oraz proboszcza Włodzimierza Pawłowskiego chleb wypieczony z mąki pochodzącej z tegorocznego ziarna oraz owoce z sadów i ogrodów, którymi częstowano uczestników.
W części oficjalnej Święta Plonów listy gratulacyjne odczytali zaproszeni goście.
Obrzędowe uroczystości dożynkowe zakończono wspólnym odśpiewaniem ,,Roty”.
W części artystycznej Święta Plonów podziwialiśmy występy uczniów Szkoły Podstawowej w Wyszynie, w tym najmłodszych z oddziału przedszkolnego, występ zespołu ,,Seniorskie Nuty”, działający przy GOK-u we Władysławowie, usłyszeliśmy koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy OSP Władysławów pod przewodnictwem kapelmistrza Andrzeja Kujawy. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne i techniczne koncert kapeli ,,Z Kopyta” odbył się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wyszynie. 
Dla uczestników Dożynek przygotowano stoisko gastronomiczne, które cieszyło się wielkim zainteresowaniem, albowiem można było skosztować wiejskich specjałów – żurku, chleba ze smalcem i ogórkiem, ciasta drożdżowego.
Władze gminy bardzo dziękują wszystkim przybyłym gościom, radnym, sołtysom, uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w organizację tegorocznych Dożynek.
Wielu ludziom trudno jest docenić pracę rolnika. Zapominają, że bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Praca rolnika jest wciąż podstawą egzystencji ludzkiej, nikt i nic tego nie przekreśli...

                                                                                                                                                                  E.M.

   

Print

W nowy rok szkolny z nowym dachem na Szkole Podstawowej we Władysławowie

Dnia 19 sierpnia 2016 r. odbył się uroczysty odbiór zmodernizowanego dachu i pokrycia na budynku Szkoły Podstawowej we Władysławowie.
Zakres wykonywanych robót obejmował położenie dachu płaskiego z konstrukcji drewnianej o kącie nachylenia 7º pokrytego blachą trapezową, docieplonego wełną mineralną o grubości 25 cm, oraz murku ogniowego o wysokości 30 cm ponad dach, a także wymianę rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej odprowadzających wody deszczowe. Dotychczas na Szkole Podstawowej położony był stropodach pełny pokryty papą.
Wykonawcą w/w prac była  firma ,,Blacharstwo Budowlane – Ryszard Pajęcki”. Roboty rozpoczęto dnia 21 lipca 2016 r., zakończono dnia 17 sierpnia 2016 r.
Przy odbiorze dachu obecni byli: z-ca wójta - Piotr Szewczyński, inspektor ds inwestycji i budownictwa - Stanisław Maroń, v-ce przewodniczący Rady Gminy - Maciej Czaja, dyrektor Zespołu Szkół we Władysławowie - Urszula Maciejewska, inspektor nadzoru inwestycyjnego - Henryk Sikora oraz wykonawca – Ryszard Pajęcki.
Inwestycja ,,Zmiana konstrukcji dachu i pokrycia na budynku Szkoły Podstawowej we Władysławowie” to koszt 117.500,00 zł.
Oby nowy dach na Szkole Podstawowej we Władysławowie służył dzieciom, gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły przez długie lata.                                                                                

                                                                                                                                                                 E. M.

Print

Realizacja Programu ,,Rodzina 500 plus” w Gminie Władysławów

Program „Rodzina 500 plus” wprowadzono ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Projekt ruszył 1 kwietnia tego roku. W jego ramach wypłacane są rodzinom z dziećmi miesięczne świadczenia w wysokości po 500 złotych na każde dziecko.
Od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. mieszkańcy Gminy Władysławów złożyli 741 wniosków, w tym 32 w formie elektronicznej. W związku z powyższym wydano 680 decyzji, natomiast 61 wniosków przekazano do rozpatrzenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej, w związku z faktem koordynacji (praca poza granicami kraju). Z wniosków złożonych od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. wypłacono 3046 świadczeń, w których objęto 1090 dzieci (każde dziecko liczone tylko raz). Na dzień 31 lipca 2016 r. wypłacono świadczenia w kwocie 2.076.339,90 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nadal przyjmuje wnioski, z tym, że każdy wniosek złożony po 1 lipca 2016 r. oznacza, iż świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym wniosek wpłynął, bez nadpłaty od miesiąca kwietnia. Świadczenie wychowawcze załatwiane jest w ciągu miesiąca, przyznawane jest na okres zasiłkowy, który kończy się 30 września 2017 r.
Przypominając celem świadczenia wychowawczego w ramach Programu ,,Rodzina 500 plus” jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. W ustawie nie określono, na co konkretnie środki te powinny być wydawane. Uznano jednak, że w przypadku marnotrawienia świadczenia można zamienić środki pieniężne na pomoc w formie rzeczowej, np. żywność, ubrania, lekarstwa. Można je wypłacić w formie opłacania usług, np. przedszkola, obiadów, czynszu.
                                                                                                                                                                 E. M.

                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając