Print

FORUM ROLNICZO-ŁOWIECKIE POWIATU TURECKIEGO

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski
Starosta Turecki Mariusz Seńko
Przewodniczący Rady Powiatowej WIR Turku Marek Pańczyk
Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Koninie Bernard Rux
oraz Dyrektor ZSR CKP w Kaczkach Średnich Krzysztof Świerk

serdecznie zapraszają do udziału w

FORUM ROLNICZO-ŁOWIECKIM
POWIATU TURECKIEGO

które odbędzie się
15 maja 2017 r.
w ZSR CKP w Kaczkach Średnich godz. 9:00
Tematami spotkania będzie:
• stan gospodarki łowieckiej na terenie powiatu tureckiego
• liczebność zwierzyny łownej, wieloletnie łowieckie plany hodowlane,
• współpraca rolników, leśników i myśliwych w zakresie ochrony plantacji przed szkodami spowodowanymi przez zwierzynę łowną,
• szacowanie szkód łowieckich.
W imieniu organizatorów

Marek Pańczyk
Przewodniczący Rady Powiatowej WIR
w Turku

Print

Święto Flagi Narodowej

Dziś 2 maja 2017 r obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – Polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami państwowymi:  1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja).

Z okazji święta flagi 
urzędnicy Gminy Władysławów na czele z Z-cą wójta Piotrem Szewczyńskim 
rozdawali na rynku we Władysławowie flagi biało - czerwone. W ramach akcji rozdano 100 flag, 
które z pewnością uświetnią jutrzejsze święto konstytucji 3 maja.

Print

Zapraszamy na IV Bieg Wyszyńska Dziesiątka - 27 maja 2017 r.

Print

XIII zawody lekkoatletyczne szkół

 Sport to zdrowie, a w zdrowym ciele zdrowy duch... zapewne tą dewizą kierowali się organizatorzy ósmych już Gminnych Zawodów Lekkoatletycznych Szkół we Władysławowie. Choć w czwartek 21 kwietnia 2017 r temperatura powietrza nie była zbyt wysoka, to jednak termin zawodów nie był przypadkowy. Już niebawem rozpocznie się bowiem ogólnopolska rywalizacja lekkoatletyczna. Cykl imprez sportowych tradycyjnie już organizowanych tuż przed inauguracją sezonu ma dwojaki charakter. Zawody dla tych bardziej doświadczonych sportowców stanowią  swego rodzaju rozgrzewkę i sprawdzian, natomiast początkującym lekkoatletom, impreza  pomaga pokazać szerszemu gronu swoje możliwości i umiejętności . Wśród zawodników panowała gorąca atmosfera, a walka o medale była bardzo zacięta. Urząd Gminy Władysławów serdecznie dziękuje nauczycielom wychowania fizycznego oraz pracownikom szkół za pomoc w organizacji zawodów.

T.Z.

Print

Stowarzyszenie Kończynka zaprasza na wycieczke do Warszawy

Print

Informacja ARiMR w Turku

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Turku
informuje, iż w dniach od 24 do 28 kwietnia
będzie czynne w godzinach 7:30 – 18:00,
natomiast w dniu 02 maja w godzinach 7:30 – 15:30
a od 04 maja do 15 maja
(z wyłączeniem dni wolnych od pracy)
będzie czynne w godzinach 6:00 – 20:00.

Wydłużenie godzin pracy spowodowane jest chęcią ułatwienia procesu składania przez rolników wniosków o przyznanie płatności na rok 2017.
W roku 2017 nie przewiduje się przedłużenia terminu przyjm. wn.
15 maja br. to ostatni dzień składania wniosków bez sankcji.

Print

Spotkanie z sołtysami

W dniu 05.04.2017 roku o godzinie 14:00 odbyło się spotkanie władz gminy z sołtysami. Z-ca Wójta Gminy Władysławów powitał wszystkich sołtysów oraz zaproszonych gości.
Głównym celem spotkania było omówienie spraw bieżących Gminy oraz poinformowanie o problemach występujących na terenach sołectw.
W pierwszej kolejności został poruszony temat ponownej współpracy z Bankiem Żywności która ma ruszyć tuż po najbliższych świętach, punkt wydawania darów żywnościowych będzie w tym roku również na terenie jednostki OSP Chylin. Zastępca Wójta wyjaśnił, iż są 2 rodzaje rozdawanej żywności, z tej wyżej wymienionej będą mogły skorzystać tylko osoby którym zostały wydane kartki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Natomiast żywność o krótkim terminie ważności przeznaczona jest dla wszystkich potrzebujących.
Kolejna sprawa jaka została poruszona przez sołtysów to podwyżka diet, Pan Zastępca przychylił się do prośby i oznajmił, że może zostać przygotowana taka uchwała na najbliższą Sesję Rady Gminy ale to Radni zadecydują czy sołtysi otrzymają podwyżki czy nie.
Większą część tego spotkania jednak zajęła dyskusja nad częstotliwością wywozu odpadów komunalnych i chęcią założenia spółki komunalnej. Założenie spółki nie jest jednak takie oczywiste, gdyż trzeba zakupić minimum 5 aut przystosowanych do obioru odpadów, musi być Rada Nadzorcza, Prezes, administracja czyli są to dodatkowe koszty funkcjonowania. Spółka jest podmiotem prawa handlowego i musi generować zyski, bo w innym przypadku uległaby samorozwiązaniu. A więc największym wyzwaniem są czynności prawne i proceduralne.
Podczas spotkania powrócił również temat planowanej budowy nowej oczyszczalni ścieków, Pan Zastępca poinformował o możliwości złożenia przez Gminę wniosku, dzięki któremu jest możliwość częściowego dofinansowania.
Po wyczerpaniu wszystkich tematów do dyskusji spotkanie zakończono.

 

Print

Zapraszamy na Gminne Zawody Lekkoatletyczne Szkół - 21 kwietnia 2017 r.

Print

Zrób mammografię na wiosnę!

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.
Pamiętajmy, że tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w naszym organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Niestety zadowalający wynik poprzedniego badania nie zawsze gwarantuje, że obecnie naszemu zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo – nowotwór piersi. Czasami Kobiety rezygnują z kolejnych badań, ułatwiając tym samym rozwój choroby. Rak nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na nasze samopoczucie, przez co często zostaje zdiagnozowany zbyt późno.
„Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka – Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”
Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie odbędą się:
Władysławów – 28 kwietnia przy OSP, Rynek 44
Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50 – 69 lat
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.
Na badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz.

Print

Młodzi biegacze z Gminy Władysławów znów wśród najlepszych

Prawdopodobnie w sobotę 7 kwietnia 2017 r. w Solcu Wielkopolskim odbyła się największa impreza biegowa w Wielkopolsce.Wśród rywalizujących reprezentacji powiatów, czterdzieści pięć młodych sportowców z naszej gminy dzielnie walczyło o najlepszą pozycje w każdym biegu. Zwycięzcą biegu klas szóstych na dystansie 1000 metrów został uczeń SP Władysławów - Stanisław Grzymski, zdobywając tytuł Mistrza Wielkopolski Zrzeszenia LZS. Jest to największe osiągnięcie sportowe Stasia i biorąc pod uwagę jego predyspozycje biegowe, jeśli zostaną poparte odpowiednią pracą , to jesteśmy przekonani, że o jego sukcesach jeszcze usłyszymy. Dla przypomnienia ostatnim zawodnikiem, który wygrał ten sam bieg w 2008 roku by ł- Jakub Bałdyka, ubiegłoroczny Halowy Mistrz Polski Seniorów na 800 metrów, członek kadry narodowej. Zawody wzorowo zorganizowane przez miejscową społeczność. Wyjazd sfinansowany z środków Gminy Władysławów przeznaczonych na działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego Skoczek.


UKS Skoczek


Print

Złagodzenie przepisów dotyczących zwalczania ptasiej grypy.

Złagodzenie przepisów dotyczących zwalczania ptasiej grypy.
5 kwietnia 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 722.2017) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
W rozporządzeniu złagodzono część przepisów, jednak gospodarstwa hodujące drób dalej będą musiały przestrzegać środków bioasekuracji.
Zgodnie z rozporządzeniem rolnicy muszą m.in.:
utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami, 

zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki,
• utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki, 

• przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami, 

• karmić i poić drób oraz ptaki utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę̨ przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami, 

• wyłożyć maty dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść́ i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym, 

• stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym, 

stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rak przed wejściem do budynków inwentarskich,
• dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
 
Według nowego prawa zakazane jest: 
• pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki, 

• wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych; 

Nowe rozporządzenie zniosło wszystkie zakazy i nakazy ogłoszone w restrykcyjnym prawie z 20 grudnia 2016 roku. Wchodzi ono w życie „z dniem następującym po dniu ogłoszeniu” – czyli nowe prawo obowiązuje od 6 kwietnia 2017 roku.

                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając