Print

INFORMACJA

INFORMACJA
    W związku z licznymi sygnałami ze strony mieszkańców Gminy Władysławów dotyczącymi zmniejszenia częstotliwości odbierania odpadów komunalnych w 2017 r., informujemy, że w dniu 7 listopada 2016 r. została podjęta uchwała Rady Gminy Władysławów nr 166/16  w sprawie sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Władysławów oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości  i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jednym z rozwiązań pozwalających zachować aktualna stawkę opłaty za obiór odpadów przy wzroście cen za zagospodarowanie odpadów przez MZGOK w Koninie było stworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Russocice którego utworzenie jest obowiązkiem ustawowym określonym w Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz zmniejszenie częstotliwości wywozu odpadów komunalnych (zmniejszenie kwoty – przetarg). Powyższa alternatywa została szczegółowo przedstawiona podczas zebrania z sołtysami w dniu 26 września 2016 r. (http://www.wladyslawow.pl/aktualnosci/2839-co-zrobic-by-ceny-odpadow-komunalnych-nie-poszly-w-gore) a także podczas  XXIV sesji Rady Gminy dnia 7 listopada 2016 r.
Ujemny bilans systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz podwyższenie opłat za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (tj. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie) – Uchwała nr 25/12/2016 Zarządu Miejskiego Zakłady Gospodarki Odpadami komunalnymi Sp. z o. o.  z siedzibą w Koninie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług za przyjęte do zagospodarowania odpady, było przyczyną podjęcia działań dążących do poprawy systemu gospodarki odpadami na terenie gminy pod względem finansowym.
Ponadto pragniemy poinformować, iż widocznym efektem wdrożenia przyjętej uchwałą częstotliwości jest znaczne zmniejszenie się ilości zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców gminy.

 

Print

Informacja z realizacji programu „Rodzina 500 plus”

Informacja z realizacji programu „Rodzina 500 plus” w gminie Władysławów za okres od 01-04-2016 roku do 31-12-2016 roku. 

W ramach w/w programu rodzinom z dziećmi z naszej gminy zostały wypłacone świadczenia w wysokości 500 zł miesięcznie na pierwsze dziecko, po spełnieniu kryterium dochodowego odpowiednio 800 zł lub 1.200 zł (dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym )oraz na kolejne dzieci do ukończenia 18 roku życia.
Od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zostało złożonych 821 wniosków. Wydano 769 decyzji. Pozostałe wnioski, w związku z faktem podejmowania przez członka rodziny pracy poza granicami kraju przekazano do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Zadaniem tej instytucji jest wskazanie państwa właściwego do wypłaty świadczenia wychowawczego.
W gminie Władysławów programem „Rodzinna 500 +” zostało objętych 656 rodzin, wypłacono 9.765 świadczeń dla 1.096 dzieci.
W roku 2016 wypłacono świadczenia w łącznej wysokości - 4.847.775,00 zł.
 
     Rodziny nie są zobligowane do podania sposobu wykorzystania przyznanego świadczenia.
Z definicji świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach Programu ,,Rodzina 500 plus” ma być przeznaczone na pokrycie kosztów wychowania i kształcenia dziecka.
Jeżeli instytucja realizująca program uzna, że środki finansowe są wykorzystywane w sposób niewłaściwy lub są marnotrawione to świadczenie będzie zamienione na formę rzeczową.
Osoby pobierające świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko zobowiązane są
na bieżąco informować Ośrodek o wszystkich zmianach, które mogą mieć wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego w tym: o zmianach dotyczących sytuacji zawodowej (nabycie, utrata dochodu i itp.) oraz sytuacji rodzinnej (zmiana liczby osób wchodzących w skład rodziny).
Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie informuje, że nowe wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane
od 01 sierpnia 2017 roku

Print

VI Powiatowa Konferencja Szkół Promujących Zdrowie

W dniu 28.03.2017r w Zespole Szkół we Władysławowie odbyła się VI Powiatowa Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. Idea konferencji zrodziła się 6 lat temu w Szkole Podstawowej w Skarżynie i od tamtego czasu corocznie wybrana szkoła należąca do sieci Szkół Promujących Zdrowie organizuje takie przedsięwzięcie. Do gimnazjum przybyło 11 szkół powiatu tureckiego, a wśród nich:

1.Szkoła Podstawowa w Skarżynie,
2. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Malanowie
3. Szkoła Podstawowa w Miłaczewie
4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF w Turku
5. Szkoła Podstawowa nr 4 im. gen. M. Smorawińskiego w Turku
6. Szkoła Podstawowa nr1 im. H. Sienkiewicza w Turku
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie
8. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku
9. Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Grzymiszewie
10. Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie
11. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. K. Makuszyńskiego w Turku

Na konferencję przybyli także zaproszeni goście: starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie Pani Dorota Rogalska- Daszkiewicz, zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Pani Anna Mory, pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku p. Lidia Baraniecka oraz Katarzyna Jabłońska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów Pani Alicja Olek, skarbnik gminy Władysławów Pani Elżbieta Klanowska, Pani doktor Grażyna Zapałowska z Przychodni lekarskiej „Medyk” we Władysławowie, pielęgniarka Pani Elżbieta Żak oraz przewodnicząca Rady Rodziców Pani Bogusława Kałuża.

Tegoroczna władysławowska konferencja upłynęła pod znakiem błędów żywieniowych dzieci i młodzieży, o których wyczerpujący wykład wygłosiła Pani Magdalena Lubiewska specjalista dietetyk i planowania żywienia z Orkiszowych Pól z Poznania. Drugim prelegentem był Tomasz Szymkowiak – olimpijczyk z Pekinu, lekkoatleta, specjalizujący się w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Jego wystąpienie dotyczyło roli sportu i aktywności fizycznej w jego życiu oraz istoty świadomego odżywiania. W programie konferencji znalazły się także zabawy integracyjne o charakterze prozdrowotnym, wspólny taniec oraz zdrowy poczęstunek. Uczniowie klas drugich gimnazjum realizujący innowację pedagogiczną „ Uzależnieni od zdrowia” zaprezentowali spektakl Pt.” Mały Książę na Planecie Zdrowia”. Historia „ Małego Księcia” miała zachęcić obecnych na konferencji dzieci i młodzież oraz opiekunów do poszukiwania nowych rozwiązań żywieniowych, zdrowych produktów oraz zmiany złych nawyków dietetycznych. 
Na koniec uroczystości wszystkim uczestnikom wręczono własnoręcznie przygotowane upominki oraz dokonano wyboru szkoły, która w przyszłym roku podejmie się organizacji VII edycji Konferencji Szkół Promujących Zdrowie, a została nią Szkoła Podstawowa w Malanowie.

ZS we Władysławowie

Print

Ogłoszenie o naborze kandydatów

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy we Władysławowie.(tutaj)

 

 

 

Print

Spotkanie z dziennikarzem

Spotkanie z dziennikarzem
14 marca 2017 roku pan Leszek Czajor - dziennikarz, spotkał się z uczniami  klas IV-VI Szkoły Podstawowej  w Natalii, by opowiedzieć im o swojej pracy dziennikarskiej i wprowadzić młodzież w świat mediów. Uczniowie z uwagą słuchali oraz zadawali pytania. Była to ciekawa lekcja,  która pozwoliła im poznać tajniki pracy dziennikarskiej.

Print

Otwarcie szkółki Lecha Poznań już w najbliższą niedzielę - Orlik Władysławów

Otwarcie szkółki Lecha Poznań już w najbliższą niedzielę - Orlik Władysławów

Data: Niedziela, 2.04.2017 r.,Godzina: od 11.00 , Miejsce: Kompleks Sportowo-Rekreacyjny Orlik 2012, 62-710 Władysławów, ul.Kaliska 19.

1. Godzina 11.00-12.00 (60 minut) - trening dla Dzieci z rocznika 2013,2012,2011.

12.00-12.30 czas (30 minut) do dyspozycji Rodziców i Dzieci (sprawy organizacyjne, pytania od Rodziców, od Dzieci, inne ...).

2. Godzina 12.30-13.30 (60 minut) - trening dla Dzieci z rocznika 2010,2009.

13.30-14.00 czas (30 minut) do dyspozycji Rodziców i Dzieci (sprawy organizacyjne, pytania od Rodziców, od Dzieci, inne ...).

3. Godzina 14.00-15.00 (60 minut) - trening dla Dzieci z rocznika 2008.

15.00-15.30 czas (30 minut) jestem do dyspozycji Rodziców i Dzieci (sprawy organizacyjne, pytania od Rodziców, od Dzieci, inne ...).

4. Godzina 15.30-16.30 (60 minut) - trening dla Dzieci z rocznika 2007,2006,2005

16.30-17.00 czas (30 minut) do dyspozycji Rodziców i Dzieci (sprawy organizacyjne, pytania od Rodziców, od Dzieci, inne ...).

Zapraszamy.

Print

Najlepsi sportowcy nagrodzeni stypendiami

Już po raz kolejny w Gminie Władysławów nagrodzono najlepszych sportowców. We wtorek 28 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Władysławów odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów sportowych dla zawodników z Gminy Władysławów, za wybitne wyniki sportowe osiągnięte w roku 2017.
Z rąk Zastępcy Wójta Piotra Szewczyńskiego stypendia otrzymali:
1. Bartosz Gąbka 
2. Jakub Kalinowski 
3. Kinga Błaszczyk 
4. Anna Staszak 
5. Sebastian Szilistowski 
6. Mateusz Szmagaj 
7. Jakub Walerysiak 
8. Artur Kaczmarek

Stypendia sportowe zostały przyznane na okres 1 roku .
W spotkaniu uczestniczyli także rodzice stypendystów oraz trenerzy. Pan Piotr Szewczyński podziękowała im za zaangażowanie i wsparcie, jakie okazują młodym zawodnikom, a stypendystom zastępca wójta życzył wytrwałości i dalszych sukcesów, z których mieszkańcy gminy są dumni.

 

Print

Spotkanie z dziennikarzem

Dziennikarz, czyli kto…? Według definicji zaczerpniętej ze Słownika języka polskiego PWN to pracownik redakcji prasowej, radiowej lub telewizyjnej zajmujący się zbieraniem informacji, pisaniem artykułów i przeprowadzaniem wywiadów.
Więcej na temat pracy dziennikarza mogliśmy dowiedzieć się na spotkaniu z redaktorem „Przeglądu Konińskiego” – p. Leszkiem Czajorem, który odwiedził naszą szkołę 22 marca. To niecodzienne spotkanie było dla nas doskonałą okazją, aby uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące pracy w gazecie.
Pan Leszek Czajor to doświadczony publicysta, który ma na swoim koncie niezliczoną ilość napisanych artykułów i przeprowadzonych wywiadów. Podczas spotkania niejednokrotnie podkreślał, że dobry dziennikarz to nie tylko człowiek otwarty i ciekawy świata, ale również ktoś dokładny i precyzyjny. Mówił także o tym, jak ważna i przydatna w jego zawodzie jest umiejętność doskonałego posługiwania sie językiem polskim w mowie i piśmie, a także znajomość języków obcych.
Magdalena Kasprzak

Print

Uwaga – obowiązkowe zgłaszanie drobiu i innych ptaków

Mieszkańcy Gminy Władysławów
Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Turku, Urząd Gminy Władysławów przypomina o:
a)obowiązku odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
b)obowiązku zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale  w pomieszczeniach mieszkalnych,
c)obowiązku utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki.
Obowiązek zgłaszania dotyczy również osób utrzymujących drób lub inne ptaki na potrzeby własne.
Aby ułatwić posiadaczom drobiu lub innych ptaków wywiązanie się z obowiązku wymienionego w p. b) informujemy, że dane te można zgłaszać również w Urzędzie Gminy Władysławów, pokój nr 1b, tel. 63/2804650, e-mail: rolnictwo@wladyslawow.pl
W/w obowiązki  wynikają z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 20.12.2016 r. (Dz. U. 2016.2091) w sprawie zarządzenia środków związanych wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
(-)  Liliana Gralak
Inspektor ds. kadr,
organizacyjnych i rolnictwa

Print

Adoptuj psa

Drobna, łagodnie usposobiona suczka widoczna na zdjęciach poniżej została porzucona przez swoich właścicieli w okolicach miejscowości Małoszyna. Obecnie szukamy dla niej nowego domu. Zwierzę jest ufne,radosne, skore do zabawy. Gorąco zachęcamy do podjęcia się opieki nad czworonogiem. Kontakt pod nr tel.: 63 2804647

Print

Informacja w sprawie przebudowy drogi w Russocicach

Informacja dotycząca Prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Turku inwestycji dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Russocice.

Pismo do Starostwa Powiatowego w Turku (tutaj)

Odpowiedz Starostwa Powiatowego w Turku (tutaj)

 

                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając