Drukuj

PROGRAM USUWANIA AZBESTU

(0)
 

Mieszkańcy Gminy Władysławów
Urząd Gminy Władysławów uprzejmie informuje, że począwszy od dnia 20 marca 2017 r. wszyscy mieszkańcy naszej gminy zainteresowani demontażem  i utylizacją wyrobów zawierających azbest mogą w tutejszym Urzędzie Gminy złożyć wniosek o sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest. Każdy kto złoży ów wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami i spełnia wymienione poniżej kryteria może liczyć na 100 % sfinansowanie  kosztów demontażu i odbioru eternitu lub obioru zdjętego już eternitu.
Aby otrzymać pomoc finansową na prace związane z demontażem, odbiorem oraz unieszkodliwieniem eternitu należy:
- posiadać tytuł prawny do obiektu znajdującego się na terenie gminy Władysławów
- w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę organu administracji architektoniczno – budowlanej – Starosty Tureckiego,
- przedłożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami (kserokopia zgłoszenia zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych, oraz – w przypadku gdy obiekt budowlany jest związany z produkcją rolną – oświadczenie o pomocy de minimis) w Urzędzie Gminy Władysławów.
Wnioski o sfinansowanie demontażu wyrobów zawierający azbest należy składać w terminie od 20 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r., a całe przedsięwzięcie realizowane jest  w ramach „Realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego  w roku 2017” i jest elementem programu dotowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a także środków własnych z budżetu Powiatu Tureckiego, oraz budżetu Gminy Władysławów.
Więcej informacji w Urzędzie Gminy Władysławów, pok. 111, bądź pod numerem telefonu  (63) 280 46 48.

Formularze do pobrania (tutaj)

b_200_150_16777215_00___multimedia_foto_2017-03_projekt_01.jpg


                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając