Drukuj

Kronika

(0)


Materiał filmowy - wywiad z Wójtem Gminy Krzysztofem Zającem nt. zwodociągowania  ostatnich gospodarstw
w Gminie Władysławów


Materiał filmowy "Dzieci dostały kamizeli odblaskowe"


Materiał filmowy nt. nowej drogi Chylin - Władysławów


Materiał filmowy "Radni przeciwni podpisaniu umowy z Konińskim Bankiem Żywności"


Materiał filmowy "Gmina Władysławów przystępuje  do  Konińskiego Banku Żywności"


Materiał filmowy nt. bananów, które urosły w Urzędzie Gminy Władysławów


Materiał filmowy nt. bananów, które urosły w Urzędzie Gminy Władysławów


Materiał filmowy archiwa Władysławowa


Materiał filmowy przedstawiający "aferę z drzewami" we Władysławowie


Materiał filmowy z projekcji starych filmów we Władysławowie


Materiał filmowy pokazujący budowę hydroforni w Wyszynie. Inwestycja zrealizowana z programu SAPARD.


Materiał filmowy podsumowujący zakończoną budowę hydroforni w Wyszynie.


Materiał filmowy pokazujący europejski dzień bez samochodu w Gminie Władysławów - przyjazd do pracy  Wójta Gminy Krzysztofa Zająca na koniu.


Materiał filmowy pokazujący cykl imprez kulturalnych zorganizowanych przez bibliotekę publiczną we Władysławowie


Materiał filmowy pokazujący nadzwyczajną sesję Rady Gminy Władysławów dotyczącą bezpłatnego korzystania z wysypiska śmieci  przez firmę budującą autostradę.


Materiał filmowy pokazujący uroczyste obchody Święta odzyskania Niepodległości we Władysławowie


Materiał filmowy pokazujący uroczyste oddanie drogi Russocice - Brudzyń


Materiał filmowy pokazujący piknik lotniczy zorganizowany we Władysławowie


Materiał filmowy pokazujący przygotowania do świąt Bożonarodzeniowych w Gminie Władysławów


Materiał filmowy pokazujący Wielkanoc w Kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Russocicach


Materiał filmowy- wywiad z Wójtem Gminy Krzysztofem Zającem na temat wysypiska śmieci


Materiał filmowy pokazujący uroczyste poświęcenie samochodu do przewozu niepełnosprawnych


Materiał filmowy pokazujący budowę autostrady A2


Materiał filmowy pokazujący budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Russocice


Materiał filmowy podsumowujący pierwszą  kadencję Wójta Gminy Władysławów, wywiad z Wójtem Gminy Krzysztofem zającem oraz  wywiad z Radnym Gminy Józefem Szustakowskim 


Materiał filmowy pokazujący Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych zorganizowany we Władysławowie


Materiał filmowy dotyczący powstania nowego Gimnazjum we Władysławowie


Materiał filmowy pokazujący przegląd dorobku artystycznego seniorów we Władysławowie


Materiał filmowy pokazujący rocznicę odzyskania niepodległości we Władysławowie


Materiał filmowy pokazujący wręczenie stypendiów naukowych w Gminie  Władysławowie


Materiał filmowy pokazujący spotkanie z bohaterami - działaczami  Solidarności z powiatu tureckiego zorganizowane
przez Wójta Gminy Krzysztofa zająca 


Materiał filmowy przedstawiający występ zespołu ludowego "Wyszynianki" podczas uroczystości uchwalania konstytucji 3 maja 


Materiał filmowy przedstawiający sytuację w Radzie Gminy Władysławów - rezygnacje Radnych z mandatu - 2006 r.


Materiał filmowy przedstawiający wyniki testu szóstoklasistów w powiecie tureckim


Materiał filmowy przedstawiający wyniki wyniki wyborów w powiecie tureckim - 2006 r.


Materiał filmowy przedstawiający wyniki wyborów do Rady Gminy Władysławów - 2006 r.


Materiał filmowy "kobieta Sołtysem"


Materiał filmowy przedstawiający pomysł wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Władysławów


Materiał filmowy przedstawiający spór o lipy na ulicy kaliskiej we Władysławowie


Materiał filmowy przedstawiający zlot motocykli we Władysławowie


Materiał filmowy przedstawiający imprezę integracyjną "Tacy Sami " zorganizowaną na boisku we Władysławowie


Materiał filmowy przedstawiający spór pomiędzy Gmina Władysławów a  Przewodniczącym Rady Gminy Czesławem  Stasikowskim w sprawie niezapłaconego podatku


Materiał filmowy przedstawiający święto plonów  zorganizowane w miejscowości Kuny


Materiał filmowy przedstawiający II Przegląd Dorobku Artystycznego Gmin Powiatu Tureckiego


Materiał filmowy przedstawiający konkurs "Pomysł na najlepszą  inicjatywę gospodarczą w Gminie Władysławów"


Materiał filmowy przedstawiający muzykę i poezję żydowską, prezentowaną przez uczniów Gimnazjum we Władysławowie


Materiał filmowy przedstawiający spór o wóz bojowy zakupiony przez  Ochotniczą Straż Pożarną w Małoszynie


Materiał filmowy przedstawiający badania wzroku zorganizowane przez Urząd Gminy Władysławów


Materiał filmowy przedstawiający IX Przegląd Młodych Instrumentalistów w Gminnym Ośrodku Kultury we Władysławowie


Materiał filmowy przedstawiający uroczyste oddanie Szkoły Podstawowej w Natalii


Materiał filmowy pokazujący budowę autostrady A2


Materiał filmowy pokazujący relację ze 115 urodzin Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie


Materiał filmowy z konferencji naukowej "Samorząd na przełomie XX i XXI wieku"


Materiał filmowy przedstawiający "Konkurs na najstarsze zdjęcia miejscowości Władysławów lub zdjęcia jej mieszkańców"


Materiał filmowy - "konkurs na pomysł na rozwiniecie działalności gospodarczej w Gminie Władysławów"


Materiał filmowy ze spotkanie pracowników  Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie  z osobami niepełnosprawnymi z Gminy Władysławów


Materiał filmowy z festynu zorganizowanego na boisku przy Szkole Podstawowej w Chylinie

                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając